Na jihovýchodním úpatí vrchu Velký Kosíř (442 m n. m.) se nachází přírodní památka Vápenice (okres Prostějov), zřízená v roce 1990 na ploše necelých 20 ha k ochraně teplomilných trávníků s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Oblast Kosíře je přírodovědcům dobře známa, vyskytuje se zde řada zajímavých druhů, z rostlin je asi nejcennější výskyt mochny jahodovité (Potentilla sterilis) na několika mikrolokalitách v okolí. Samotné chráněné území je známo především pro hojný výskyt koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), čítající stovky jedinců.
Vápenice - přírodní památka
Kdysi zde byly pastviny, sady a především malé lůmky na vápenec, což je dobře vidět na členitém povrchu. Na místech s mělčí půdou je rostlinstvo rozvolněné, právě zde se uplatňují nejzajímavější druhy, jako je již zmiňovaný koniklec, vzácný jestřábník velkoúborný (Hieracium macranthum) nebo taktéž vzácná zde uváděná lněnka Dollinerova (Thesium dollineri). Na místech s hlubší půdou rostou hustě zapojené trávníky se sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus).
Vápenice - přírodní památka
Z běžných keřů zde roste ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) nebo svída krvavá (Cornus sanguinea), z běžných druhů bylin zase pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), šalvěj luční (Salvia pratensis), vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia), máčka ladní (Eryngium campestre), krvavec menší (Sanguisorba minor), třeslice prostřední (Briza media), ostřice plstnatá (Carex tomentosa), ostřice jarní (Carex caryophyllea), pupava obecná (Carlina vulgaris), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), máchelka srstnatá (Leontodon hispidus), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), hrachor luční (Lathyrus pratensis), ze vzácnějších pak rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), rozrazil rakouský (V. austriaca), černýš rolní (Melampyrum arvense), mochna písečná (Potentilla arenaria), hvězdnice chlumní (Aster amellus).
Vápenice - přírodní památka
Z uváděných druhů jsou zajímavé například vstavač vojenský a kukačka (Orchis militaris, O. morio), sasanka lesní (Anemone sylvestris), kozinec dánský (Astragalus danicus), bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens).
Vápenice - přírodní památka
Fotografováno dne 4. 4. 2015.