Biologická klasifikace: Animalia, Reptilia, Squamata, Varanidae
Syn.: Lacerta argus Daudin, 1802; Monitor gemmatus Guérinméneville, 1829; Monitor heraldicus Gray, 1831; Monitor inornatus Schlegel, 1839; Tupinambis bengalensis Daudin, 1802; Uaranus lunatus Gray, 1845; Varanus bibronii Blyth, 1842; Varanus dracaena Anderson, 1871; Varanus lunatus Anderson, 1871; Varanus punctatus Merrem, 1820; Varanus taraguira Merrem, 1820
Česká jména: varan bengálský
Anglická jména: Bengal monitor

Varanus bengalensis, varan bengálský
Varanus bengalensis, varan bengálský

Rozšíření: Jihoasijský druh varana, vyskytuje se v oblasti táhnoucí se od jihovýchodního Íránu přes jihovýchodní Afghánistán, Pákistán, skoro celou Indii i Sri Lanku až po Barmu, Thajsko, Indočínu, kontinentální Malajsii a indonéské ostrovy Sumatra a Jáva.

Způsob života: Žije na řadě rozdílných stanovišť, objevuje se ve velmi suchých oblastech, ale i na zaplavovaných územích, v lesích i křovinách, nevyhýbá se ani zemědělsky využívaným plochám, stoupá až do nadmořské výšky okolo 1500 m.
Je to plaz samotářský, denní, převážně terestrický, v mládí se ale s oblibou pohybuje i na stromech, umí také dobře plavat. Loví hlavně členovce, ale také menší obratlovce, ryby, ptáky, vyhledává i jejich vejce.
Samice kladou většinou v srpnu do dutých pařezů nebo i termitišť v jediné snůšce až 20 vajec, mláďata se líhnou na jaře příštího roku, obvykle v březnu. V zajetí se mohou dožít až 22 let.

Popis: Jeho protáhlé tělo je včetně ocasu 60–175 cm dlouhé, samci bývají větší než samice. Hlava je protažená, krk poměrně dlouhý, jazyk rozeklaný a zatažitelný, zuby velké, špičaté. Končetiny jsou dobře vyvinuté, pětiprsté, se silnými drápy. Základní barva kůže je černá, šedá nebo hnědá, mladí jedinci jsou dosti pestří, nahnědlí se světlými skvrnkami, na břiše bělaví, v dospělosti tmavnou a jejich skvrny se stávají méně nápadné, hřbetní šupiny jsou jen malé, okrouhlé, na hlavě jsou šupiny přeměněné na malé štítky.

Ohrožení a ochrana: Varan bengálský bývá zabíjen pro ceněnou kůži, rovněž je konzumováno jeho maso, tuk se používá v tradiční medicíně. Červený seznam IUCN (2010) jej řadí z hlediska ohrožení k druhům méně dotčeným (LC), ochranu mu zajišťuje mezinárodní obchodní úmluva CITES.

Varanus bengalensis, varan bengálský
Varanus bengalensis, varan bengálský
Varanus bengalensis, varan bengálský
Varanus bengalensis, varan bengálský

Fotografovala Věra Svobodová, v únoru 2014 (Sri Lanka).