Botanická zahrada Varšavské univerzity byla založena v roce 1819 a jejím zakladatelem byl polský botanik Michał Szubert. Vznikla vlastně na místě dřívějších zámeckých zahrad, kde už stávaly bývalé královské oranžerie.
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
Neblahý osud postihl tuto zahradu v době Varšavského povstání v roce 1944. Byly tehdy zničeny všechny zdejší stavby, samotné sbírkové fondy byly z velké části zdevastovány také. Po válce tedy bylo nutno celou zahradu vybudovat znovu – to byl ostatně úděl celé Varšavy.
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
Rozloha vlastní zahrady činí zhruba 5 hektarů a je zde v současnosti umístěno na 5 000 druhů rostlin. Zahrada slouží především výuce Varšavské univerzity, je však také oblíbeným výletním místem. Je součástí rozlehlého parku Łazienki Królewskie.
Zahrada je už od svého vzniku rozdělena na tři základní části. Ke studijním účelům přírodovědných oborů univerzity slouží především systematická část zahrady, pomologická část je pak určena studentům zahradnických oborů. Neschází zde ani část vycházková, rekreační.
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
K zahradě patří také arboretum, rosetum, část s popínavými rostlinami, oddíl s okrasnými, užitkovými a léčivými rostlinami a skleníky. Zajímavou částí univerzitní zahrady je oddělení zaměřené na plané rostliny polských nížin, které zahrnuje 250 druhů a především část rostlin různých stanovišť, ve které se soustředí především vzácnější druhy polské flóry (druhy písčin, slanisek, hor apod.).
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
Zahrada přímo navazuje na rozsáhlý Łazienkovský park, který je vyhledávaným rekreačním centrem celé Varšavy. Patří k místnímu dobrému společenskému bontonu, vyjít si s celou rodinou alespoň čas od času na zdejší nedělní korzo.
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
Otevřeno: duben až říjen, denně.