Teprve od začátku června 2008 můžeme bez obav vstoupit do největší malostranské Palácové zahrady. Po dlouhou dobu se podobala spíše rumišti, následně staveništi. Jedná se přitom o jeden z nejkrásnějších zahradních celků v naší vlasti. Rozsáhlá rekonstrukce zahrady, která byla nedávno dokončena, byla financována ze státních zdrojů, také však z fondů Evropské unie.
Velká Fürstenberská zahrada
Velká Fürstenberská zahrada je největší Palácovou zahradu na jižních svazích Pražského hradu, leží v sousedství Malé Fürstenberské zahrady, z druhé strany navazuje na Staré zámecké schody. Patří k Fürstenberskému paláci, má rozlohu 1,5 hektaru a nachází se v nadmořské výšce od 190 do 230 m. Původně se zde rozkládaly vinice svatojiřského kláštera. V letech 1743 až 1760 se uskutečnila rozsáhlá barokní přestavba celé parcely, zahrada byla upravena ještě po roce 1790 a její návrh je připisován architektovi Ignáci Palliardimu.
Velká Fürstenberská zahrada
Dolní část zahrady je v současnosti nepřístupná, je ve správě velvyslanectví Polské republiky. Tato plochá část byla ve druhé polovině 19. století poznamenána krajinářskou úpravou podle Lieblova návrhu. Dosud jsou však patrné prvky původního barokního rozvrhu zahrady. Osa je vedena středem zahrady, protíná bazén se sochou Neptunovou, pokračuje do svahu horní části zahrady, kde navazuje na systém teras a schodišť. Uzavírá ji dvoupodlažní gloriet v nejvyšších místech zahrady, pod kterým najdeme i terasu s kašnou.
Velká Fürstenberská zahrada
Zpřístupnění Velké Fürstenberské zahrady je rozhodně zahradnickou událostí roku. Celá horní část zahrady voní novotou. Výsadby se sice zatím skoro ztrácejí v mohutnosti opěrných stěn teras, nepotrvá však dlouho a vše se jistě zazelená mnohem výrazněji.
Velká Fürstenberská zahrada
Do zahrady se vrátila vinice, na řadě teras je réva vinná dominujícím rostlinným druhem. Najdeme zde ale i další druhy typické pro historické zahrady. Kromě zahradních řebříčků tu objevíme i náprstníky, levanduli, staré muškáty, kohoutky, samozřejmě i celé záhony starých růží a dalších dobových druhů rostlin. V centrální části zahrady stojí také dvě prostorné oranžerie.
Velká Fürstenberská zahrada
Návštěvník zahrady ocení jistě i zcela nový pohled, který se otevřel na sousední Malou Fürstenberskou zahradu. Její vyhlídková věž (částečně i gloriet) se stala skoro součástí této nové zahrady. Ostatně brzy by mělo dojít i k přímému propojení všech Palácových zahrad.
Velká Fürstenberská zahrada
Největší malostranská palácová zahrada rozhodně stojí za pozornost. Její návštěvu určitě neodkládejte – do konce července 2008 by měl být vstup do ní volný. Pak se do zahrady dostanete už jen se vstupenkou.
Velká Fürstenberská zahrada
Fotografováno dne 10. 6. 2008.