Malostranská Velká Pálffyovská zahrada je druhou největší Palácovou zahradou na jižním svahu Pražského hradu. Rozkládá se na ploše 0,2 hektaru a leží v nadmořské výšce od 195 do 225 m.
Velká Pálffyovská zahrada
Je to původně barokní terasová zahrada italského typu s klasicistními prvky z doby pozdější. V 16. století byla na místě této zahrady vinice, která byla později přestavena na renesanční zahradu. Její současnou podobu nejvíce ovlivnila přestavba v polovině 18. století. V této době ji vlastnili Fürstenberkové. Osou zahrady se stalo schodiště, které vzájemně propojovalo jednotlivé terasy.
Velká Pálffyovská zahrada měla výrazně reprezentativní funkci. K paláci patří ještě vedlejší Malá Pálffyovská zahrada, ta sloužila spíše jako zahrada užitková. Do majetku rodu Pálffyů se palác a zahrady dostaly až na konci 19. století.
Velká Pálffyovská zahrada
Nad parterem druhé terasy najdeme portál barokního tunelového schodiště, který je vyzdoben slunečními hodinami. Přímo před ním najdeme malou kašnu s plastikou Tritona, která zde byla vystavena až koncem 19. století.
Velká Pálffyovská zahrada
Pro dolní terasy jsou charakteristické větší nepravidelné plochy trávníků, solitérní i skupinové výsadby okrasných dřevin, na horních terasách jsou výrazné spíše ovocné dřeviny, stejně jako živé ploty. Mohutné opěrné zdi teras jsou kryty rozměrnými trelážemi pro popínavé rostliny.
Velká Pálffyovská zahrada
Na terasách rostou například jírovce, mandloně, fíkovníky, kdouloně, brsleny, břečťan, čilimníky, dřezovec, ibišky, hortenzie, mahonie, mišpule, olověnec, pivoňky, plaménky, růže, réva vinná, vistárie, v nádobách i aronie, durmany, oleandry a další druhy.
Velká Pálffyovská zahrada
V sedmdesátých letech minulého století byla zahrada ve velmi neutěšeném stavu, takže v roce 1977 byla dokonce uzavřena. Rekonstrukce se dočkala – stejně jako další malostranské Palácové zahrady – v posledním desetiletí 20. století. V současnosti je zahrada přístupná.
Velká Pálffyovská zahrada
Fotografováno dne 10. 6. 2008.