Syn.: Verbascum moenchii C. F. Schultz, Verbascum album Mill., Verbascum lychnitis subsp. album Schübler et Martens
Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Verbascum lychnitis subsp. moenchii

Verbascum lychnitis subsp. moenchii

Rozšíření: Roste pravděpodobně v celém areálu nominátního poddruhu, který se nachází zejména v pásu od západní Evropy až po Sibiř, chybí na jihu a severu Evropy, ale objevuje se v severní Africe. Výskyt tohoto poddruhu je však soustředěn pouze do západní části Evropy. Druhotně se lokálně vyskytuje i ve Skandinávii. U nás roste především v západní části Česka, a to zejména na Karlovarsku, v minulosti se ojediněle objevoval na Moravě. Na Slovensku není výskyt tohoto poddruhu znám.
Ekologie: Přednost dává výslunným stanovištím, roste na suchých travnatých stráních a v okrajích listnatých lesů.
Popis: Dvouletá až 1,5 m vysoká statná rostlina s přímou rýhovanou lodyhou, bělavě plstnatou. Od nominátního poddruhu (Verbascum lychnitis subsp. lychnitis) se liší pouze zbarvením květů. Květenství je bohatě větvené. Květy jsou bílé, nevonné, tyčinky mají výrazně oranžové zbarvení. Kvete od června do srpna.
Ohrožení a ochrana: Vzhledem ke svému omezenému výskytu je v Červeném seznamu řazena mezi silně ohrožené druhy (C2r).
Verbascum lychnitis subsp. moenchiiVerbascum lychnitis subsp. moenchii
Verbascum lychnitis subsp. moenchii
Fotografováno 13. 8. 2007 (Loketsko).