Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Verbascum spinosum
Rozšíření: Východomediteránní druh, endemit Kréty, kromě její západní části byl zaznamenán výskyt tohoto druhu i na jihovýchodě ostrova (Lasithi).
Ekologie: Roste ve fryganě, preferuje skalnatý, kamenitý až štěrkovitý terén, objevuje se i při okrajích cest, a to v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 2200 m. Kvete od května do srpna (ojediněle až do prosince).
Verbascum spinosum
Popis: Bohatě větvený keř s polokulovitým habitem, 20–60 cm vysoký, bělošedavě plstnatý, s trny na konci jednotlivých větví. Listy jsou v obrysu podlouhle kopinaté, 1,5–5 cm dlouhé a 0,3–1 cm široké, nepravidelně zubaté až laločnaté, plstnaté. Listeny jsou drobné, vejčité; květy vyrůstají jednotlivě, jsou krátce stopkaté, podepřené vejčitými listeny; kalich je asi 2 mm dlouhý, kališní cípy jsou podlouhlé až kopinaté; koruna je kolovitá, žlutá, její průměr je 10–18 mm; tyčinek je 5, nitky jsou krátce chlupaté, prašníky jsou ledvinovité. Plodem je 3–4 mm dlouhá vejcovitá tobolka.
Poznámka: Jediný pichlavý druh divizny v Evropě, nikoli však na světě. Podobnou morfologickou zvláštností je obdařen druh Verbascum arbusculum pocházející z východní Afriky.
Verbascum spinosum
Verbascum spinosum
Verbascum spinosum
Verbascum spinosum
Verbascum spinosum
Fotografováno ve dnech 15. a 16. 4. 2017 (Řecko, Kréta, na úpatí pohoří Lefka Ori).