Syn.: Blattaria virgata (Stokes) Fourr., Celsia viscosa Wight ex Benth.
Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Verbascum virgatum
Rozšíření: Pochází ze západní Evropy a západní části Středozemí, vyskytuje se od jižní Anglie přes Francii na Pyrenejský poloostrov. Výskyt na Baleárech, Korsice, Sicílii a v severní Itálii je nejistý. Zavlečení bylo hlášeno z dalších částí Velké Británie včetně Irska, ale i z Dánska a Makaronésie (Azory, Madeira, Kanárské ostrovy), a také ze Severní Ameriky.
Ekologie: Stanovištěm jsou příkopy a náspy, úhory, často na vlhčích, živinami bohatších půdách. Vystupuje do nadmořské výšky 1400 m.
Verbascum virgatum
Popis: Dvouletá bylina s oddenkem; lodyha je 40–150 cm vysoká, přímá, jednoduchá nebo rozvětvená, pokrytá jednoduchými, dvouramennými i žláznatými chlupy. Listy jsou střídavé, přízemní jsou kopinaté, (5–)12–25(–40) cm dlouhé a 3–5(–9) cm široké, roztroušeně chlupaté, na bázi zúžené, na okraji pravidelně zubaté nebo vroubkované, vyšší jsou vejčitě kopinaté, přisedlou bází poloobjímavé. Květonosná lodyha připomíná hrozen, její vřeteno je žláznaté, jednoduché chlupy jsou nanejvýš jen vtroušené; listeny jsou kopinaté nebo vejčitě kopinaté, 6–10 mm dlouhé; kališní lístky jsou čárkovité až vejčité, 1–2(–2,5) mm dlouhé, za listenem vyrůstá obvykle 2–5 květů, jen v nejvyšší části květenství jsou květy jednotlivé; květní stopky jsou 2–4 mm dlouhé, žláznaté; kalich je 6–7,5 mm dlouhý, rozdělený téměř k bázi, žláznatý; koruna je kolovitá, 2,8–3,5 cm dlouhá, žlutá, cípy jsou polokruhovité, dolní poněkud delší; tyčinek je 5, z nich 3 horní mají prašníky ledvinité, dolní 3 čárkovité, nitky jsou v dolní části fialově chlupaté; čnělka je 8–10 mm dlouhá. Plodem je kulovitá tobolka o průměru 6–8 mm, roztroušeně žláznatá.
Poznámka: Z jižního Španělska popsaná subsp. dertosense zřejmě představuje podobně vyhlížejícího křížence mezi druhy Verbascum blattaria a Verbascum lychnitis.
Verbascum virgatumVerbascum virgatum
Verbascum virgatum
Verbascum virgatum
Fotografováno dne 24. 8. 2018 (Španělsko, Asturie, Oviedo, Monte Naranco).