Syn.: Veronica pumila All., Veronica alpina subsp. australis (Wahlenb.) Á. Löve et D. Löve
Čeľaď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité / skorocelovité

Veronica alpina subsp. pumila

Rozšírenie: Taxón Veronica alpina s. s. je rozšírený v arktickej oblasti, v Grónsku, na Islande, izolovane v Škótsku, v Škandinávii (Škandinávske pohorie) odkiaľ výskyt zasahuje na polostrov Kola a ďalej pobrežím Severného ľadového oceánu až po Ural. Izolované arely sú na Sibíri a v Altaji. Južnejšie v Európe sa vyskytuje taxón Veronica alpina subsp. pumila. Vyskytuje sa v pohoriach od Pyrenejí a niektorých pohorí Pyrenejského polostrova, v Alpách a Karpatoch. Izolované populácie sú známe z Korziky, Apenín a Dinaríd. V Severnej Amerike rastie príbuzný taxón Veronica wormskjoldii.
V ČR sa v súčasnosti nevyskytuje, kedysi v Krkonošiach. Na Slovensku sa vyskytuje hojne vo Vysokých, bežne aj v Západných a Belianskych Tatrách. Pomerne vzácne v Malej Fatre, v Chočských vrchoch a Nízkych Tatrách. Údaj z Martinských holí je nepotvrdený.
Ekológia: Vyskytuje sa na horských nivách, holiach, v skalných štrbinách a sutinách, v alpínskych prameniskách, v skalnatých, vlhkých žľaboch, na vápnik hudobných, neutrálnych až mierne kyslých pôdach s dlho pretrvávajúcou snehovou pokrývkou, od subalpínskeho až do subniválneho stupňa. Nájdeme ju aj na extrémnych miestach takmer bez vegetácie, v sutinách dlho do leta pokrytých snehom, v záveroch dolín a pod stenami štítov. Kvitne v júli až auguste (septembri).
Veronica alpina subsp. pumila
Opis: Trváca rastlina vysoká 5–20 cm. Byľ oblúkovito vystúpavá až vzpriamená, riedko chlpatá. Listy sediace až krátkostopkaté, vajcovité až elipsovité, 10–25 × 5–15 mm, takmer celistvookrajové až plytko tupo pílkovité, holé alebo roztrúsene chlpaté. Kvety po (3–)5–8(–12) vo vrcholových, hlávkovito skrátených, za plodu predlžujúcich sa strapcoch. Súkvetie husto chlpaté. Listene listovité, menšie ako listy, dlhšie ako stopky kvetov. Kvetné stopky 2–5 mm dlhé. Koruna s priemerom 4–5(–7) mm je modrofialová. Plody sú elipsoidné až obrátene vajcovité, na vrchole plytko vykrojené tobolky.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku nepatri veronika alpínska nízka medzi ohrozené ani zákonom chránené druhy. V ČR je zaradená medzi druhy vyhynuté (A1).
Poznámka: Nomenklatúra v tomto prípade nie je celkom ujednotená. Podľa najnovších názorov sú rastliny európskych pohorí južne od Škandinávie zaraďované ako Veronica alpina subsp. pumila.
Veronica alpina subsp. pumilaVeronica alpina subsp. pumila
Veronica alpina subsp. pumila

Foto: 2. 9. 2004, 5. 9. 2006 a 21. 7. 2009 (Slovensko, Vysoké Tatry).