Syn.: Veronica agrestis auct. non L., Veronica agrestis var. polita (Fr.) Koch, Veronica agrestis subsp. polita (Fr.) Rouy, Veronica crenulata Sessé et Moc., Veronica didyma Ten.
Česká jména: rozrazil podvojný (Dostál 1950), rozrazil jarní (Domin et Podpěra 1928, Kubát 2002)
Slovenská jména: veronika podvojná (Dostál 1950), veronika lesklá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité
Veronica polita
Rozšíření: Původní pravděpodobně na Blízkém východě. Jako archeofyt rozšířen v mírném a boreálním pásu Eurasie od Britského souostroví po Japonsko, na severu po Skandinávii, na jihu po vněsaharskou oblast severní Afriky. Druhotně i na Kanárských a Azorských ostrovech, v Severní a Jižní Americe. U nás velmi hojně v nížinách a teplých pahorkatinách, s rostoucí nadmořskou výškou ubývá, v podhůří už jen ojediněle.
Ekologie: Archeofyt osidlující synantropní stanoviště. Plevel polí a zahrad, často na úhorech, rumištích, podél cest, nejčastěji na obnažených půdách s vyšším obsahem živin. Druh kvete od března do října, vzácně i v zimě.
Veronica polita
Popis: Jednoleté chlupaté byliny. Lodyha od báze větvená ve větší počet poléhavých, až na konci vystoupavých, 10–30 cm dlouhých větví, které jsou roztroušeně až hustě chlupaté krátkými a vtroušenými delšími chlupy. Listy krátce řapíkaté, čepel vejčitá až tupě trojúhelníkovitá, 0,7–1,5 cm dlouhá, hrubě pilovitá až chobotnatá, na líci tmavozelená, olysalá. Hrozen obvykle jednostranný, chudokvětý, květy jednotlivé v úžlabí listenů, dolní listeny tvarem i velikostí odpovídající listům, směrem k vrcholu lodyhy jen velmi znenáhla se zmenšující, květní stopky 0,4–1,2krát delší než listeny, za plodu nicí, avšak neprodlužující se. Kalich zdéli koruny, srostlý do 1/5, kališní cípy úzce vejčité, vně na ploše i po okraji velmi krátce chlupaté, po odkvětu bázemi se překrývající a olysávající, obvykle nepřevyšující tobolku, koruna 5–7 mm v průměru, světle modrá s tmavším žilkováním, dolní korunní cíp obvykle bělavý, nitky tyčinek jen bází přirostlé ke korunní trubce, prašníky téměř kulovité, modré, čnělka za plodu rovná, zřetelně převyšující zářez tobolky. Tobolky na vrcholu se srdčitým zářezem, na ploše bez výrazné žilnatiny, pokryté dvěma typy odstálých chlupů – hustými krátkými a vtroušenými, podstatně delšími žláznatými chlupy.
Záměny: Podobný – ovšem nesmírně vzácný – rozrazil matný (Veronica opaca) se liší kopinatými, bázemi se nepřekrývajícími kališními lístky s dlouhými vlnatými chlupy na bázi. Rozrazil polní (Veronica agrestis) má tobolky pokryté chlupy pouze jednoho typu a rozrazil perský (Veronica persica) výrazně delší květní a plodní stopky vzhledem k délce podpůrného listenu.
Veronica polita
Veronica polita
Veronica polita
Fotografováno ve dnech 2. 4. 2010 (Česko, Čechy, Doksany na Litoměřicku) a 8. 4. 2011 (Koněprusy).