Syn.: Veronica uliginosa Rafin., Veronica connata Rafin., Veronica scutellaria Alf. Wood, Veronica villosa Steud.
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité

Veronica scutellata

Rozšíření: Vyskytuje se v celé Evropě s výjimkou nejjižnějších oblastí, na východě souvislý areál zasahuje až do střední Sibiře. Vyskytuje se také v Severní Americe. Druhotně se vyskytuje v Jižní Americe, Austrálii, na Novém Zélandě. U nás roste od nížin do podhůří roztroušeně až vzácně, téměř chybí v termofytiku. Častější je v mokřadních oblastech. Na Slovensku je výskyt roztroušený, chybí v horách a ve vápencových oblastech.

Ekologie: Rozrazil štítkovaný vyhledává především mokřadní biotopy, kde je stabilně vysoká hladina spodní vody. Roste tedy ve vlhkých loukách, zrašelinělých a slatinných loukách, při okrajích rybníků v ostřicových porostech a rákosinách, ve vlhkých příkopech. Kvete od června do srpna.

Popis: Vytrvalá bylina s častěji nevětvenou lodyhou, někdy poléhavou, čtyřhrannou, dorůstající až 50 cm. Listy vyrůstají vstřícně, mají úzký kopinatý tvar, po obvodu často neostře pilovité, někdy zbarvené do tmavočervena. Květenství s řídce rozloženými květy je postranní, vyrůstá v paždí lodyžních listů a často převyšuje lodyhu. Jednotlivé květy jsou bílé až světle fialové, s vyniklou načervenalou žilnatinou, v průměru mají 3–4 mm. Tobolky jsou zploštělé, do stran eliptické.

Ohrožení a ochrana: Rozrazil štítkovaný patří ke konkurenčně slabším rostlinám, nezvládá dlouhodobé zastínění vyššími rostlinami, respektive hustý zapojený bylinný porost. U nás patří mezi méně ohrožené druhy (C4a). Na Slovensku je zařazen v červeném seznamu v kategorii potenciálně ohrožených druhů (NT), je také chráněn zákonem.

Veronica scutellataVeronica scutellata
Veronica scutellata

Fotografováno dne 2. 6. 2009 (Česko, Čechy, Tachovsko, PR U Rybníčků).