Syn.: Veronica hederifolia var. lucorum Klett et Richter, Veronica hederifolia subsp. genuina Čelak., nom. inval., Veronica hederifolia var. praestabilis Beck, Veronica hederifolia subsp. lucorum (Klett et Richter) Hartl in Hegi
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité
Veronica sublobata
Rozšíření: Evropský druh s centrem rozšíření ve střední Evropě. Vyskytuje se od Britských ostrovů po Ukrajinu, na sever po střední Švédsko, na jih po Balkán. V ČR jedna z vůbec nejhojnějších jarních rostlin.
Ekologie: Roste hojně v ruderalizovaných teplomilných lesech a křovinách (velmi často např. v akátinách), v trávnících a zahradách, méně často jako polní plevel. Vyhledává nejčastěji polostinná stanoviště od nížin po podhůří. Kvete od března do května.
Veronica sublobata
Popis: Lodyhy 5–40(–50) cm dlouhé, vystoupavé nebo v dolní části poléhavé, 5–15 cm vysoké, odstále dlouze chlupaté, ve střední a horní části také s krátkými, vzhůru zakřivenými chlupy uspořádanými obvykle ve (2–)3 podélných řadách. Listy a listeny řapíkaté, s čepelí široce vejčitou až téměř okrouhlou, 8–25 mm dlouhou, 8–23 mm širokou, mělce (3–)5(–7)laločnou, zářezy mezi laloky ± stejně mělké, střední lalok obvykle poněkud delší nebo nanejvýš stejně dlouhý jako široký. Květní stopky 1–2krát delší než květy, za plodu výrazně se prodlužující, 10–25 mm dlouhé, 3–7krát delší než kalich, s krátkými chlupy v obvykle v jedné řadě a také s roztroušenými dlouhými chlupy (jež mohou vzácně chybět). Kališní cípy 4–6 mm dlouhé, na okraji s 0,5–0,9 mm dlouhými chlupy. Koruna 4–5 mm v průměru, světle bledě fialová (lila) s tmavšími žilkami. Čnělka za plodu krátká, 0,3–0,7 mm dlouhá. Tobolky 3–4 mm dlouhé, 4–6 mm široké. Semena jsou rozšiřována mravenci.
Veronica sublobataVeronica sublobata
Veronica sublobata
Záměny: Velmi podobný je příbuzný rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia), který má plodní stopky bez roztroušených dlouhých chlupů (ty ale mohou vzácně chybět i u rozrazilu laločnatého) a světle modrofialovou korunu se zřetelným bílým středem, plodní stopky jsou jen 2–4krát delší než kalich.
Veronica sublobata
Fotografováno dne 12. 3. 2009 (Česko, Praha, Albertov) a 3. 4. 2010 (Praha, Kunratice).