Syn.: Veronica latifolia L. non auct., Veronica maxima Mill.
Čeľaď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité / skorocelovité
Veronica urticifolia
Rozšírenie: Európsky druh s výskytom od Pyrenejí cez Francúzsko, Švajčiarsko, celú oblasť Álp vrátane predhorí, v Západných a Južných Karpatoch, pohoria Balkánu. Okrem toho aj v Apeninách a na východe na Urale, kadiaľ vedie východná hranica areálu
V ČR sa nevyskytuje. Na Slovensku hlavne v Pieninách, kde je viacero lokalít a v Nízkych Tatrách, tu na jednej lokalite. Množstvo literárnych údajov z iných pohorí – Biele a Malé Karpaty, Kremnické a Štiavnické vrchy, Veľká Fatra, Slovenský raj, Muránska planina sa nepodarilo dosiaľ potvrdiť.
Ekológia: Rastie v lesoch a na ich okrajoch, v roklinách, na tônistých skalkách v lesoch, vyžaduje trvalo vlhké, humusovité, kypré pôdy, bohaté na bázy a živiny, výlučne na vápenci. Výskyt zasahuje od podhorského do horského stupňa, v bučinách a jedlinách. Kvitne v júni až júli.
Veronica urticifolia
Opis: Trváca rastlina vysoká 20–70 cm. Byle jednotlivé, nerozkonárené, priame. Listy protistojné, sediace, 3-uholníkovito vajcovité, na báze zaokrúhlené, ostro až zastrihovane pílkovité, končisté, roztrúsene chlpaté. Kvety v protistojných, riedkych strapcoch v pazuche najvyšších 2–5 párov listov. Kvetné stopky dlhé 6–8 mm, žliazkato páperisté, za plodu odstávajúce a na konci dohora vyhnuté, 1–2× dlhšie ako kopijovité listene. Koruna tanierovitá, 7 mm v priemere, bledo modrofialová alebo ružová, vzácne biela. Plod je okrúhla tobolka s priemerom 4–5 mm.
Ohrozenie a ochrana: Patrí medzi menej ohrozené druhy, ohroziť ho môže hospodárenie v lesoch. Územná ochrana je zabezpečená v rámci Pieninského národného parku a NAPANT-u. Na Slovensku je veronika pŕhľavolistá zaradená medzi zraniteľné druhy (VU), je zákonom chránená (§).
Poznámka: Je zaujímavé, že napriek množstvu vhodných biotopov v celých centrálnych Západných Karpatoch je výskyt – s výnimkou jedinej lokality v Nízkych Tatrách – prakticky obmedzený na malé územie Pienin.
Veronica urticifoliaVeronica urticifolia
Foto: 13. 6. 2007 (Taliansko, Alpi Maritimi) a 19. 6. 2008 (Slovensko, Pieniny).