Syn.: Veronica romana L. sensu All., Veronica chamaepithys Pers., Veronica procerior C. Presl ex Schultes, Veronica triphyllos L. sensu Gouan ex Nyman, Agerella verna Fourr., Cardia verna Dulac
Česká jména: rozrazil jarní (Domin-Podpěra 1928, Polívka-Otruba 1948, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: veronika jarná (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité
Veronica verna
Rozšíření: Evropský druh rostoucí zejména ve střední Evropě, izolovaně v Anglii, Finsku, na Sicílii, v severní Africe, Malé Asii, na Kavkazu, Střední Asii. U nás roztroušeně v nížinách a především ve středních polohách s výskytem písčitých půd.
Ekologie: Jarní terofyt (jednoletý druh bez obnovovacích pupenů, který nepříznivá období přežívá pouze v semenech). Vyhledává suchá a výslunná stanoviště, jako skalnaté a travnaté stráně, pastviny apod., kde pak roste často pospolitě. Častěji na nevápnitých půdách. Kvete v dubnu a květnu.
Popis: Jednoleté, do 20 cm vysoké, chlupaté a řídce žláznaté byliny. Lodyha přímá, nevětvená nebo od báze větvená ve 2(–3) přímé větve, při bázi krátce chlupatá, v horní části s vtroušenými dlouhými žláznatými chlupy. Listy vstřícné, nejdolejší úzce vejčité, po okraji tupě pilovité, ostatní lodyžní listy peřenodílné až peřenosečné s 2–3 úkrojky po obou stranách. Hrozen všestranný, mnohokvětý, po odkvětu se prodlužující, květy v úžlabí listenů velmi drobné, dolní listeny tvarem podobné listům, střední a horní kopinaté, celokrajné. Květní stopky i za plodu přímé, neprodlužující se, výrazně kratší než listeny i než kalich. Kališní cípy nestejně dlouhé, koruna 2–3 mm v průměru, světle modrá, prašníky bělavé, čnělka za plodu 0,4–0,6 mm dlouhá, nepřevyšující zářez na vrcholu tobolky, blizna bílá.
Záměny: Velmi podobný druh rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii) se liší zejména delší čnělkou, která převyšuje zářez tobolky a za květu modrými prašníky a bliznou.
Ohrožení a ochrana: Druh patří v ČR k vzácnějším druhům vyžadujícím pozornost (C4a).
Veronica vernaVeronica verna
Veronica verna
Fotografováno dne 29. 5. 2010 (Česko, Čechy, u Otvovic).