Syn.: Regelia magnifica H. Wendl., Regelia princeps Balf. f., Stevensonia viridifolia Duncan
Čeleď: Arecaceae Bercht. et J. Presl – arekovité
Verschaffeltia splendida
Rozšíření: Endemická palma vnitřních ostrovů Seychel (monotypický rod), evolučně blízká dalším třem tamějším endemickým palmám (Nephrosperma van-houtteanum, Phoenicophorium borsigianum a Roscheria melanochaetes). V přírodě roste pouze na žulových ostrovech Mahé, Praslin a Silhouette, patří k vzácnějším druhům, ale občas je vysazována pro ozdobu.
Verschaffeltia splendida
Ekologie: Vyhledává vlhká až podmáčená místa, často na březích potůčků a na prudkých svazích periodicky protékaných strží v stabilně horkém a velmi vlhkém tropickém klimatu. Optimum nalézá v nadmořských výškách 300–850 m, níže sestupuje jen podél větších toků. Zpravidla vytváří malé kolonie.
Verschaffeltia splendida
Popis: Středně velká jednodomá palma dorůstající výšky až 30 m. Kmen je velmi štíhlý, nevětvený, v mládí trnitý, na bázi se soustavou nápadných nadzemních chůdovitých adventivních kořenů, které celou rostlinu vyzvedávají, takže starší kmeny často ani nedosahují do půdy. Listy na vrcholu kmene tvoří otevřený chochol, jsou velké, až 3 m dlouhé, velmi neobvyklé: jsou zpravidla celistvé, na vrcholku dvouklané, mají zpeřenou žilnatinu, podle níž jsou mělce řasnatě složené; na okraji jsou jakoby tupě zastřižené, později se nepravidelně třepí, avšak listy solitérních jedinců rostoucích na větrných stanovištích mohou být nepravidelně roztrhané až ke střední žilce. Listy jsou živě žlutozelené, často s červeně nebo oranžově naběhlými řapíky, někteří jedinci mají mladé listy nápadně oranžové. Květenství je rozvětvené, latovité, zprohýbané, vyrůstá mezi listy. Květy jsou jednopohlavné, trojčetné, v samčích se nachází 6 tyčinek a poměrně velké, trojboké pistilodium, samičí nesou 6 staminodií, semeník je jednopouzdrý, na vrcholu s 3 bliznami. Plody jsou kulovité, až 2,5 cm velké, hnědozelené peckovice.
Verschaffeltia splendidaVerschaffeltia splendida
Verschaffeltia splendidaVerschaffeltia splendida
Záměny: Jako jediná ze seychelských palem vytváří chůdovité kořeny; listy se od podobného druhu Phoenicophorium borsigianum odlišují zastřihnutým, víceméně celistvým okrajem a méně nápadně řasnatou čepelí.
Verschaffeltia splendida
Verschaffeltia splendida
Fotografovali Vít Grulich a Alena Vydrová, ve dnech 1.–9. 2. 2011 (Seychely, ostrovy Mahé a Praslin).