Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Vicia cassia
Rozšíření: Areál zahrnuje Kypr, asijskou část Turecka a přilehlé oblasti Sýrie.
Ekologie: Provází prosvětlené mediteránní lesní porosty a jejich okraje, macchii a kamenité svahy, vystupuje do nadmořské výšky asi 1000 m.
Vicia cassia
Popis: Jednoletá bylina charakteru liány, lysá nebo řídce chlupatá lodyha dorůstá délky 40–120 cm. Listy jsou střídavé, sudozpeřené, s 4–7 jařmy; lístky jsou čárkovité až úzce eliptické, 0,5–2,2(–3,5) cm dlouhé a 0,1–0,6 cm široké, celokrajné, na vrcholu uťaté nebo krátce zašpičatělé; palisty jsou čárkovitě kopinaté; úponky jsou jednoduché nebo vidličnaté. Květenství je stopkatý hrozen, který má 3–10(–12) květů; květní stopky jsou 2–4 mm dlouhé; kalich je trubkovitý, 5–7 mm dlouhý, často řídce chlupatý, na bázi vakovitý, s šikmým ústím a krátkými zuby; koruna je 1,5–2,2 cm dlouhá, nachová; tyčinek je 10; čnělka je smáčknutá. Lusky jsou podlouhlé, 2–3,3 cm dlouhé a 0,5–0,8 cm široké, lysé, s 3–5 semeny.
Vicia cassia
Vicia cassia
Vicia cassia
Vicia cassia
Fotografoval Mário Duchoň, dne 15. 5. 2011 (Turecko, Antalya, údolí Gökdere).