Syn.: Vicia cracca var. alpestris Čelak, Vicia cracca f. pseudoalpestris Pawł., Vicia cracca subsp. oreophila (Žertová) Á. Löve et D. Löve
České mená: vikev horská (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenské mená: vika horská (Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Fabaceae Lindl. – bobovité / bôbovité
Vicia oreophila
Rozšírenie: Škandinávia, Island, Faerské ostrovy, Sudety a Karpaty v ČR, na Slovensku a v Poľsku. V Karpatoch je vika horská známa z Krivánskej Malej Fatry, Veľkej Fatry, Chočských vrchov, Nízkych Tatier, Slovenského raja a vápencových obvodov Tatier. V ČR sa vyskytuje v Krkonošiach, Jizerských horách, v Jeseníkoch a v nižších polohách na hadcoch (Planý vrch u Mnichova, Křemže u Českých Budějovic a Písařov).
Ekológia: Rastie na skalkách, v horských trávnikoch, reliktných borovicových a iných svetlých lesoch na bázických až slabo kyslých podkladoch, vápencoch, dolomitoch a hadcoch. V horskom až subalpínskom, vzácnejšie v podhorskom stupni na inverzných stanovištiach (Kvačianska dolina) alebo na hadcoch v ČR na lokalite Hadce u Kremže iba v 400 m. V severskej časti areálu bežne aj v nižších nadmorských výškach. Kvitne v máji až v júli.
Vicia oreophila
Opis: Trváca, 5–30 cm vysoká bylina. Byľ priama, rozkonárená alebo jednoduchá, tuhá, hranatá, holá až lysá. Prílistky pološípovité, 4–10 mm dlhé, listy 6–10-jarmové, zakončené rozkonárenou úponkou. Lístky veľmi krátkostopôčkaté, čepieľky kopijovité, na vrchole dlhokončisté, na báze náhle zúžené, 10–25(–30) × 1–4(–5) mm veľké, sýtozelené, na rube trochu sivasté, holé alebo roztrúsene pritlačene chlpaté. Stopky súkvetia 1,5–6 cm dlhé, kvetné stopky 2–4 mm dlhé, kvety šikmo odstávajúce. Kalich zvonkovitý, 3,5–5 mm dlhý, modrofialovastý, kališné zuby nerovnako dlhé. Koruna 10–13 mm dlhá, tmavo modrofialová, voňavá. Struky sú úzko podlhovasté, 14–20(–23) mm dlhé s (1–)2–3(–5) guľovitými, hnedými, sivohnedými až olivovozelenými semenami.
Zámeny: Taxón príbuzný s Vicia cracca, s ktorou je niektorými autormi synonymizovaný. Líši sa tuhými stonkami, kompaktným vzrastom, súkvetím kratším než podporné listene a tmavofialovými, voňavými kvetmi. Taktiež má iné ekologické nároky a viaže sa na reliktné a horské stanovištia.
Ohrozenie a ochrana: V Červenom zozname ČR (2012) je zaradená v kategórii C4b a je zákonom chránená.
Vicia oreophila
Vicia oreophila
Vicia oreophila
Vicia oreophila
Foto: 24. 5. 2009 a 10. 7. 2010 (Slovensko, Veľká Fatra, Tlstá a Malá Fatra, Veľký Rozsutec).