Syn.: Vicia pannonica subsp. eupannonica Hayek, nom. inval., Vicia pannonica subsp. genuina Posp., nom. inval., Vicia pannonica subsp. typica (Beck) Dostál, nom. inval.
České mená: vikev panonská pravá (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenské mená: vika panónska pravá (Dostál 1950), vika panónska (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Fabaceae Lindl. – bobovité / bôbovité
Vicia pannonica
Rozšírenie: Prirodzene sa vyskytuje v strednej Európe (CZ, SK, AT, HU), v severnom Taliansku, v juhozápadnej Európe, v Moldavsku, na Ukrajine, v Rusku rastie v Krasnodarskom, Stavropoľskom kraji a v predhoriach Kaukazu, na východ po Dagestan. Taxón je známy tiež z Arménska, Gruzínska, Azerbajdžanu a zasahuje aj do severozápadného Iránu. V Turecku je rozšírený najmä na severozápade a severovýchode územia, výskyt na Cypre je zrejme adventívny. Niektoré zdroje uvádzajú pôvodný areál iba po Ukrajinu a európsku časť Turecka. Je zavlečený aj do Číny a Severnej Ameriky. Na Slovensku je taxón rozšírený hojne až roztrúsene v panónskej oblasti, menej častý je v karpatskej oblasti, no v teplejších fytochoriónoch je aj tu bežný. Najmä v minulosti bol často pestovaný ako súčasť kŕmnych zmesí, výskyt je preto známy aj zo severu Slovenska. V ČR rastie častejšie na južnej Morave, podobne ako na Slovensku bol zavlečený aj do iných oblastí, napr. do okolia Plzne, na stredné a východné Polabie, do Českého stredohoria a inde.
Ekológia: Rastie na stepiach, pastvinách, poliach, úhoroch, medziach a v krovinách, preferuje vysychavé, kypré pôdy. U nás v teplých nížinách a pahorkatinách, vzácne v podhorskom stupni, v Turecku je udávaný z výšky do 1300 m.
Vicia pannonica
Opis: Jednoročná, 30–50(–65) cm vysoká bylina. Byľ poliehavá, vystúpavá alebo popínavá, rozkonárená, krátko chlpatá. Prílistky vajcovité. Listy odstávajáco chlpaté, 4–11 jarmové, úponok jednoduchý alebo rozkonárený. Lístky podlhovasté až elipsovité, hrotité, na báze pozvoľna zúžené, 10–20(–30) × (3–)4–6(–8) mm veľké. Strapec krátko stopkatý, s (1–)2–4 kvetmi, kvety ovisnuté až šikmo odstávajúce. Kalich zvoncovitý, 10–11 mm dlhý, huňato chlpatý, kališné zuby nerovnako dlhé, horné o málo kratšie než dolné. Koruna 17–22 mm dlhá, bledožltá až okrová, s hnedými žilkami. Struky s 1–5 semenami, podlhovasté, (24–)25–27(–32) mm dlhé, pritlačene až šikmo odstávajúco chlpaté, na bokoch niekedy olysávajúce. Kvitne v apríli až júni.
Ohrozenie a ochrana: Nominátny poddruh V. p. subsp. pannonica je v ČR zaradený k ohrozeným taxónom (C2t).
Vicia pannonica
Vicia pannonica
Vicia pannonica
Foto: 21. 5. 2010 (Slovensko, Hornonitrianska kotlina: Bojnice), 25. 5. 2010 (Slovensko, Hornonitrianska kotlina, Oslany).