Významná barokní zahrada leží ve vesnici Valsanzibio v chráněné oblasti Colli Euganei, v kraji vína, lesů, zaoblených sopečných vrchů i opukových strání v severní Itálii, jen pár kilometrů od Padovy.
Villa Barbarigo, Valsanzibio
Založena byla v roce 1669 šlechticem Zuane Francesco Barbarigo. Nejvíce se ale o výstavbu zahrady zasloužil jeho syn, kardinál Gregorio Barbarigo (po smrti byl svatořečen). Zahradu projektoval vatikánský architekt a specialista na výstavbu fontán Luigi Bernini. Šedesát soch a řada dalších architektonických prvků pochází od Enrica Merengo. Zahrada představuje alegorie vývoje člověka.
Villa Barbarigo, Valsanzibio
Do zahrady se vstupovalo výstavnou Dianinou bránou, ke které se přijíždělo lodí. Dnes je původní kanál zrušen a před bránou je jen malý rybník. Za bránou následují tři obdélníkové rybníky oddělené fontánami. Kolmá na řadu rybníku je hlavní alej vedoucí k vile. Významné je poměrně velké bludiště stříhané ze zimostrázu, rybník s ostrovem určený pro chov králíků a alegorická socha času. Zahrada je doplněna o oblíbené vodní žertíky.
Villa Barbarigo, Valsanzibio
V zahradě je řada vzrostlých dřevin, z nichž nejvýznamnější jsou:
Aesculus hippocastanum
Cedrus libanii
Cupressus sempervirens
Magnolia grandiflora
Platanus
×hispanica
Villa Barbarigo, Valsanzibio
Z dalších dřevin je možné jmenovat:
Buxus sempervirens
Carpinus betulus
Elaeagnus pungens
Euonymus kiautschovicus
Fagus sylvatica ´Pendula´
Hedera helix
Chamaecyparis
sp.
Ilex aquifolium
Morus alba
Taxus baccata
Thuja
sp.
Villa Barbarigo, Valsanzibio
Ve výsadbách jsou jako půdopokryvné použité Ophiopogon sp. a Vinca major. V podrostu jsou běžné:
Allium ursinum
Asplenium scolopendrium
Equisetum telmateia
Lamium orvala

Villa Barbarigo, ValsanzibioVýznamné druhy rostlin v oblasti Colli Euganei:
Allium ursinum
Anacamptis pyramidalis
Arbutus unedo
Castanea sativa
Cercis siliquastrum
Cetonia aurata
Cistus salviifolius
Cornus mas
Cotinus coggygria
Dictamnus albus
Eranthis hyemalis
Fraxinus ornus
Gagea lutea
Galanthus nivalis
Hepatica nobilis
Juniperus communis
Laburnum
sp.
Lilium bulbiferum
Lilium martagon
Limodorum abortivum
Morus alba
Neotinea tridentata
Orchis purpurea
Orchis simia
Quercus pubens
Ruscus acuelatus
Sorbus domestica
Vaccinium vitis-idaea

Villa Barbarigo, Valsanzibio
Běžně zde zplaňují:
Broussonetia papyrifera
Opuntia compresa
Paulownia tomentosa
Robinia pseudacacia

Villa Barbarigo, Valsanzibio