Nevelké městečko Caprarola, které se nalézá asi 50 km severozápadně od Říma, bylo od roku 1200 majetkem rodiny Orsini, a to až do doby, než ho odkoupil kardinál Farnese. Ten zde vybudoval pevnost. V roce 1559 byla pevnost přestavována, zcela dokončena byla v roce 1586.
Villa Farnese
Palác Villa Farnese (zvaný také Palazzo Farnese nebo Villa Caprarola) je v půdorysu pětiboký, v jeho středu jsou arkádové loggie s balustrádami. Plán přestavby navrhl Jacopo Barozi da Vignola a v majetku rodiny Farnese byl palác až do roku 1731, kdy tento rod vymřel. Majetek později zdědil bourbonský Karel III. Španělský, pozdější vládce Neapole. Tato doba však pro palác nebyla šťastná, značně tehdy chátral.
Villa Farnese
V roce 1940 došlo k odkoupení objektu státem. Opět byl postupně celý objekt zrestaurován a od roku 1947 je tento palác jedním z letních sídel italských prezidentů. Palác je veřejně přístupný, zahrada je pro veřejnost zpřístupněna jen zčásti.
Villa Farnese
Zahrada má na jedné ze dvou os grottu s jezírkem. V historické části terasové zahrady byl vybudován letní dům. V průčelí Casina je fontána se dvěma vodními bohy a voda z ní odtékající je vedena řetězovou kaskádou do níže umístěné nádoby (obdobně jako ve Villa Lante).
Villa Farnese
Výsadby dřevin částečně kopírují podhorský ráz krajiny. Jsou zde výsadby modřínů, buků, různé druhy borovic, včetně borovice pinie, kaštanovníky, cesmíny, stříhané zimostrázy, stálezelené duby, cedry, cypřiše a méně i palmy.
Villa Farnese
V parterech je hojná kamélie, růže, a to hlavně pnoucí, jasmíny, trubač, vistárie, trvalky a cibuloviny. V části, která navazuje na okolní porosty, jsou zastoupeny i vstavače (vstavač mužský, vstavač trojzubý, vemeník zelenavý, prstnatec Fuchsův).
Villa Farnese
Z výšky je dobře vidět, jak se park začleňuje do okolních svahů, zahlédneme odtud Monte Soracte a Monti Cimini (pozůstatky renesančních zahrad). Stejně jako Villa Lante patří tato zahrada (a zejména Casino) k vrcholům zahradního umění italské renesance.
Villa Farnese
Fotografováno dne 28. 4. 2007.