Městečko Ravello (v jihoitalské Kampánii) se tyčí na vápencové skále 330 m nad mořem v údolí, ve kterém byl roku 1710 poprvé v Itálii zaznamenán výskyt kapradiny Woodwardia radicans. Dnes se zde nachází chráněné území Riserva statale valle delle Ferriere, které slouží k její ochraně. Městečko Ravello bylo založeno ve 4. století. V minulosti bylo součástí městského státu Amalfi a krátce bylo i samostatným městským státem.
Villa Rufolo

Villa Rufolo

Město bylo vyhledáváno umělci 19. a začátku 20. století, atmosféra města inspirovala Richarda Wagnera při komponování opery Parsifal. V tomto období zde byla přestavěna původní šlechtická sídla a jejich okolí bylo pod vlivem anglických architektů upraveno v romatické zahrady.
Z nich jsou návštěvníkům přístupné dvě – Villa Rufolo, která je menší, barevnější bohatými výsadbami letniček a známá především pořádáním koncertů a Villa Cimbrone, rozsáhlejší a zahradnicky zajímavější s řadou zahradních staveb.

Villa Rufolo
Zahrady vznikaly na terasách, které skýtají nádherný výhled na dramatické pobřeží. Do zahrad se vstupuje věží Torre d’ingresso, za kterou následuje řada palácových budov, ve kterých se skloubila arabská, sicilská a normanská architektura 11. až 13. století. Nejvýznamnější a také nejstarší budovou je věž Torre Maggiore dosahující výšky 30 m. Věž je porostlá mohutným loubincem trojlaločným Parthenocissus tricuspidata. V jejím přízemí je zajímavá stinná zahrada s hortenziemi.
Villa Rufolo
O paláci rodiny Ravello se ve 13. století psalo, že má více místností, než je dnů v roce. Původně rozsáhlý komplex však během času částečně zpustl a některé budovy byly zbořeny. Na jejich místě vznikly během 19. století romantické terasovité zahrady.
Villa Rufolo
V zahradách jsou bohatě zastoupené borovice, cypřiše a palmy – především datlovník (Phoenix dactylifera) ale také žumara nízká (Chamaerops humilis), která je zde původní. Z exotických rostlin se setkáme také s jukami a s Cordyline australis.
Villa Rufolo
Ornamentální záhony jsou osázené především letničkami a dvouletkami v nejrůznějších barevných kombinacích. Výběr druhů se každoročně obměňuje. V zahradách se pravidelně konají hudební wagnerovské slavnosti. Bohužel během příprav je v části zahrad omezený pohyb návštěvníků.
Villa Rufolo
Fotografie byly pořízeny v červnu 2009, během expedice Botanické zahrady hl. m. Prahy.