Čeleď: Apocynaceae Juss. – toješťovité
Vinca major
Rozšíření: Západní a centrální Středozemí, jako pěstovaný druh se rozšířil do řady oblastí světa (např. Anglie, Makaronésie, jih USA, jih Jižní Ameriky). U nás se s ním setkáváme v zahradách a parcích především teplejších oblastí.
Ekologie: Roste na okraji lesů, v křovinách, na březích vodních toků, v zahradách se nezřídka objevují i kultivary se žlutě nebo bíle panašovanými listy.
Popis: Stálezelená bylina, na bázi dřevnatějící, sterilní lodyhy poléhavé, kvetoucí vystoupavé až přímé, 50–100 cm dlouhé, listy vstřícné, řapíkaté, srdčitě vejčité, na okraji brvité, až 8 cm dlouhé, kališní cípy 7–18 mm dlouhé, květy stopkaté, 5četné, koruna řepicovitá, 3–5 cm v průměru, modrá až fialová, u středu bělavá, kvete od března do července.
Využití: Podobně jako u nás běžnější barvínek menší, využívá se i tento druh v léčitelství a farmaceutickém průmyslu, uplatňuje se také v homeopatii.
Vinca majorVinca major
Vinca majorVinca major
Fotografováno dne 31. 3. 2006 (Španělsko, Kanárské ostrovy, Tenerife, Anaga, Chamorga).