Čeľaď: Violaceae Batsch – violkovité / fialkovité
Viola albanica
Rozšírenie: Vyskytuje sa v pohoriach Albánska a severného Pindosu v Grécku.
Ekológia: Rastie na suchých sutinách zväzu Campanulion hawkinsianae Quézel 1967 i na iných skeletnatých stanovištiach, na serpentinitoch vo výške 1650–2500 m.
Viola albanica
Opis: Trvalka s tenkými, vetvenými stonkami plaziacimi sa v sutine. Listy nahlúčené na vrchole stonky, podlhovasto obrátene vajcovité až obrátene kopijovité, na vrchole zaokrúhlené, 1,5–2,5(–3) krát dlhšie než široké, postupne zúžené do stopky kratšej, alebo nanajvýš rovnako dlhej ako čepeľ. Koruna červenkasto-ružová, ostroha 8–12 mm dlhá. Plodom je tobolka.
Poznámka: Bola opísaná na Smolikase. Je príbuzná k Viola magellensis Porta et Rigo z Talianska, rozdiely sú najmä vo farbe kvetov a tvare palistov.
Viola albanica
Viola albanica
Foto: 22. až 24. 7. 2012 (Grécko, Smolikas).