Syn.: Viola campestris Bieb., Viola hirta subsp. ambigua (W. et K.) Roug. et Fouc., Viola ambigua subsp. campestris (Bieb.) Gams
Čeleď: Violaceae Batsch – violkovité
Viola ambigua

Viola ambigua

Rozšíření: Centrum areálu druhu se nachází v jihovýchodní Evropě a Černomoří, zasahuje i do jižních oblastí střední Evropy (izolovaně i v severozápadních Čechách), na východě až do Zakavkazska. U nás se vyskytuje především na jižní Moravě, kde prochází severozápadní hranice souvislého areálu, na Slovensku se objevuje patrně jen na jediné lokalitě u Bratislavy.
Ekologie: Roste na výslunných stráních, na skalnatých a kamenitých svazích, většinou na jižně orientovaných stanovištích, na bazických nebo vápnitých horninách, obvykle v pahorkatině. Vykvétá od března do dubna.
Popis: Vytrvalá bylina, 6–9(–13) cm vysoká, bez výběžků. Listy vejčitě kopinaté, na bázi mělce srdčité, vždy křídlatě sbíhavé na řapík, vroubkovaně pilovité, v mládí krátce chlupaté, lesklé, později hustě chlupaté. Palisty trojúhelníkovité až úzce kopinaté. Květy výrazně vonné, koruna modrofialová, korunní lístky zaokrouhlené, ostruha vzhůru zakřivená. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Violka obojetná je zařazena k ohroženým druhům naší květeny (C3), zákonem je chráněna v kategorii silně ohrožených (§2). Na Slovensku je hodnocena jako druh ohrožený, také tady je chráněna zákonem (EN/§).
Viola ambiguaViola ambigua
Fotografováno dne 28. 3. 2005 (Mikulov, Svatý kopeček).