Syn.: Erpetion reniforme Sweet, Viola hederacea f. reniformis (Sweet) Siebert et Voss, Viola reniformis (Sweet) Endl.
Čeleď: Violaceae Batsch – violkovité

Viola hederacea

Rozšíření: Australská violka patřící ke komplexu druhu Viola hederacea – ona břečťanovitá violka samotná se vyskytuje na východě a jihovýchodě tohoto kontinentu, objevuje se rovněž na Tasmánii, odkud byla dokonce popsána. Byla vždy chápána jako druh dosti polymorfní, v minulosti byla v rámci tohoto druhu popsána podle tvaru listů i korunních lístků řada vnitrodruhových taxonů. Naše fotografie zachycují typ, který bývá zcela běžně prezentován jako Viola hederacea, avšak australská studie z roku 2003, ze které vycházíme i my, jednoznačně řadí podobné exempláře k druhu Viola banksii. Tento druh se objevuje v australských státech Queensland a New South Wales, jeho výskyt sekundární byl zaznamenán i na Novém Zélandu.

Ekologie: Roste v křovinaté vegetaci a na vřesovištích v pobřežním pásmu, v mokřinách i lesních lemech.

Viola banksii

Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou přímou, krátkou, lysou nebo chlupatou, vytvářející stolony. Listy vyrůstají v přízemní růžici, jsou řapíkaté, čepel je ledvinitá až skoro okrouhlá, (12–)18–25(–35) mm dlouhá a (20–)30–45(–65) mm široká, na bázi srdčitá, celokrajná nebo vroubkovaná až zubatá, lysá. Květy vyrůstají jednotlivě na stopkách až 15 cm dlouhých, kališní lístky jsou 4–5 mm dlouhé, korunní lístky jsou ve středu fialové, po okraji bílé, anteriorní je široce eliptický až vejčitý, až 10 mm dlouhý a 8 mm široký, nejširší v prostřední třetině, obvykle vykrojený, postranní lístky jsou odstálé, až 12 mm dlouhé, stočené, bradaté, dorsální lístky jsou vejčité až obvejčité, vzpřímené až silně dozadu zahnuté. Plodem je vejcovitá tobolka.

Záměny: Představovaný druh se odlišuje od druhu Viola hederacea barevně výraznějšími květy, široce eliptickým anteriorním korunním lístkem (V. hederacea jej má spíše obvejčitý), ale i tvarem listů, V. banksii je má víceméně okrouhlé s hlubokým a úzkým srdčitým zářezem, u V. hederacea jsou obvykle na bázi uťaté, eventuálně široce klínovité.

Využití: Viola banksii se poměrně často pěstuje i v evropských zahradách, v chladnějších částech starého kontinentu je však spíše součástí inventářů skleníků botanických zahrad, pěstuje se rovněž jako letnička. V drtivé většině případů je však prezentována pod dnes již nepatřičným jménem Viola hederacea.

Viola banksii
Viola banksii
Viola banksii
Viola banksii
Viola banksii

Fotografováno ve dnech 26. 7. 2018 (Německo, Berlín, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin) a 11. 9. 2019 (Rakousko, Vídeň, Botanischer Garten der Universität Wien).

Literatura:
Kevin R. Thiele; Suzanne M. Prober (2003): New species and a new hybrid in the Viola hederacea species complex, with notes on Viola hederacea Labill. In: Muelleria 18: 7–25.