Čeleď: Violaceae Batsch – violkovité
Viola calcarata
Rozšíření: Tento druh je rozšířen v horách střední a jižní Evropy, vyskytuje se v Juře, Západních Alpách, jižní části Východních Alp, Apeninách a Dinaridech. V tomto areálu se rozlišuje několik poddruhů: V. c. subsp. calcarata (na našich snímcích) roste v Juře, Západních Alpách a tyrolské části Východních Alp, V. c. subsp. zoysii v jihovýchodních Alpách a Dinaridech, V. c. subsp. villarsiana je endemitem Západních Alp, V. c. subsp. cavillieri na jihu Západních Alp a v Apeninách.
Ekologie: Roste na horských loukách, pastvinách, v suti, na vápenci i silikátu, v pásmu od subalpínského do alpínského stupně (až do nadmořské výšky 3000 m). Kvete od května do srpna.
Popis: Vytrvalá bylina, 3–10 cm vysoká, lodyha krátká, listy v přízemní růžici, řapíkaté, kopinaté až vejčité, drobně vroubkované, palisty nanejvýš stejně dlouhé jako řapík, jen nevýrazně členěné, maximálně se 2 úkrojky, květy jednotlivé nebo po 2, 2–4 cm v průměru, většinou modrofialové se žlutou skvrnkou, vzácně i bílé nebo žluté, ostruha dlouhá, nahoru zahnutá. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Druh je chráněn zákonem v Itálii, Švýcarsku a Německu.
Viola calcarata
Viola calcarata
Fotografováno dne 22. 6. 2006 (Itálie, Přímořské Alpy, Colle della Lombarda).