Syn.: Viola curtisii E. Forst., Viola saxatilis subsp. curtisii (E. Forst.) Kirschner et Skalický, Viola litoralis Spreng.
Česká jména: violka skalní Curtisova (Hejný et Slavík 1990), violka trojbarevná Curtisova (Kubát 2002)
Slovenská jména: fialka sutinová (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Violaceae Batsch – violkovité
Viola tricolor subsp. curtisii
Rozšíření: Roste v Evropě, zejména na mořském pobřeží od východního Pobaltí po Francii a Velkou Británii, izolovaně ve vnitrozemí (Německo, Maďarsko, Slovensko, ČR). Na jihu podél evropského pobřeží Středozemního moře od Španělska po Turecko, kde zasahuje i do jeho asijské části. Výskyt u nás je na okraji arely s centrem v Záhorské nížině na Slovensku. V ČR pouze na jižní Moravě v oblasti soutoku Dyje s Moravou a na píscích u Bzence-Přívozu.
Ekologie: Optimum nachází na přímořských písečných přesypech, ale objevuje se i ve vnitrozemí v trávnících na píscích. Kvete od dubna do července.
Viola tricolor subsp. curtisii
Popis: Krátce vytrvalé byliny s obvykle vertikálně směřujícím hlavním kořenem, lodyhami poléhavými až vystoupavými, 10–25 cm dlouhými, na bázi často větvenými. Listy jsou řapíkaté, podlouhlé až čárkovitě kopinaté, palisty jsou členěné až téměř k bázi, koncový úkrojek palistů je čárkovitý, celokrajný nebo s ojedinělými pilovitými zuby. Koruna různě intenzivně modrofialová, nikdy celá žlutá, s ostruhou až dvakrát delší než kališní přívěsky. Plodem je tobolka.
Záměny: Violka trojbarevná (Viola tricolor) se u nás rozpadá do čtyř poddruhů. Popisovaný poddruh je oproti violce trojbarevné pravé (Viola tricolor subsp. tricolor) obvykle vytrvalý. Violka trojbarevná skalní (Viola tricolor subsp. saxatilis) a violka trojbarevná různobarevná (V. tricolor subsp. polychroma) mají lodyhu vystoupavou až přímou, širší střední a horní lodyžní listy a palisty mělčeji členěné.
Ohrožení a ochrana: V ČR je silně ohroženým taxonem (C2b), na Slovensku ohroženým (EN). Ve Francii je tato violka chráněna zákonem (Annexe II).
Poznámka: Taxon nese jméno anglického botanika a entomologa Williama Curtise žijícího ve druhé polovině 18. století.
Viola tricolor subsp. curtisii
Viola tricolor subsp. curtisii
Viola tricolor subsp. curtisii
Viola tricolor subsp. curtisii
Viola tricolor subsp. curtisii
Fotografováno dne 2. 5. 2015 (v oblasti soutoku Dyje a Moravy).