Syn.: Viola albanica var. lutea W. Becker
Čeľaď: Violaceae Batsch – violkovité / fialkovité
Viola dukadjinica
Rozšírenie: Vyskytuje sa v serpentinitových pohoriach v Albánsku, juhozápadnom Macedónsku a v severnom Pindose v Grécku.
Ekológia: Druh špecializovaný na serpentinitové substráty, rastie na kamenistých svahoch, sutinách a snehových výležiskách vo výške 1900–2600 m. Kvitne v máji až auguste.
Viola dukadjinica
Opis: Trváca, voľne trsnatá bylina vysoká 6–15 cm. Stonky tenké, s listami nahlúčenými na vrchole. Listy 1,5–3 cm dlhé a 2–4 mm široké, obrátene kopijovité až čiarkovito obrátene kopijovité, celookrajné, postupne smerom k báze zúžené, bez zreteľnej stopky. Prílistky podobné ako listy, ale menšie. Kvetné stopky 4–9 cm dlhé. Kališné lístky čiarkovito kopijovité, špicaté, 8–12 mm dlhé. Koruna zvyčajne žltá, zriedka ružová, spodný korunný lístok 18–25(–30) mm dlhý, vrátane (6–)8–12 mm dlhej, štíhlej ostrohy. Plodom je tobolka.
Zámeny: Rastie na spoločných lokalitách s Viola albanica, od ktorej sa líši najmä tvarom listov, kratšou kvetnou stopkou a zvyčajne i žltými kvetmi, bežne sa krížia. Príbuzným druhom je Viola brachyphylla W. Becker z južnej časti bývalej Juhoslávie, ktorá má kratšie iba 10 mm dlhé listy.
Viola dukadjinica
Viola dukadjinica
Foto: 23. a 27. 7. 2012 (Grécko, Smolikas).