Čeleď: Violaceae Batsch – violkovité
Viola heldreichiana
Rozšíření: Východomediteránní druh, roste na Krétě, Kypru, v Turecku v jižní části Anatolie.
Ekologie: Stanovištěm jsou místa s nezapojenou vegetací na mělkých kamenitých půdách, např. sutě s jemnějším materiálem. Vystupuje do nadmořské výšky 1500 m.
Viola heldreichiana
Popis: Drobná jednoletá bylina s přímou nebo vystoupavou, lysou lodyhou, dorůstá výšky 3–12 cm. Listy jsou střídavé, nejdolejší mají čepel okrouhlou, vyšší jsou kopisťovité, na okraji vroubkované; palisty bývají podobné listům, s 1–2 drobnými zuby nebo laloky v dolní části. Květy vyrůstají jednotlivě v paždí listů; květní stopky nesou v horní polovině pár listenců; kališní lístky jsou kopinaté; koruna je modrofialová, dolní korunní lístek je 4–6 mm dlouhý; tyčinky mají přisedlé prašníky; semeník je svrchní. Plodem je tobolka.
Poznámka: Patří do širšího okruhu violky rolní (Viola arvensis); zdá se, že nejblíže příbuzným druhem je violka nejmenší (Viola kitaibeliana), která je však krátce pýřitá a má světlé, žlutavé květy.
Viola heldreichiana
Viola heldreichiana
Viola heldreichiana
Viola heldreichiana
Fotografoval Mário Duchoň, dne 16. 5. 2011 (Turecko, pohoří Taurus, Yarpuz).