Viola canina × Viola stagnina
Čeleď: Violaceae Batsch – violkovité

Viola ×ritschliana

Rozšíření: Kříženec známý z území, kde se překrývají rodičovské druhy, roste ve střední, severní a východní Evropě. U nás byl zjištěn ve středních, východních a výjimečně i jižních Čechách a na jižní a střední Moravě.

Ekologie: Roste na střídavě vlhkých a slatinných loukách mezi rodiči.

Viola ×ritschliana

Popis: Drobná trsnatá bylina, má intermediární vzhled mezi rodičovskými druhy; lodyhy jsou početné, vystoupavé, papilnaté. Listová růžice chybí; listy jsou jen lodyžní, jsou střídavé, řapíkaté, obvykle kopinaté, poměr délky a šířky u největších čepelí je obvykle větší než 2; palisty obvykle úzce kopinaté. Květy vyrůstají jednotlivě v úžlabí listů; kališní lístky jsou úzce trojúhelníkovité, s obdélníkovitým přívěskem; korunní lístky jsou obkopinaté až obvejčité, 10–15 mm dlouhé, obvykle světle fialové, s fialovými žilkami, ostruha je 3–4 mm dlouhá; tyčinek je 5, s přisedlými prašníky; semeník je svrchní. Plody se nevyvíjejí.

Poznámka: Kříženci violek jsou v přírodě docela častí a jejich existence mnohdy komplikuje určování. Některé hybridní kombinace jsou fertilní a mohou se zpětně křížit s rodiči – pak vznikají tzv. hybridní roje. Jiní hybridi zůstávají sterilní, což je i tento případ.

Viola ×ritschliana
Viola ×ritschliana
Viola ×ritschliana

Fotografovala Alena Vydrová, dne 12. 5. 2020 (Česko, Čechy, Pašice, PR Mokřiny U Vomáčků).