Syn.: Viola sylvestris Lam., nom. illeg., Viola silvatica var. macrantha Fries
Čeleď: Violaceae Batsch – violkovité
Viola riviniana

Viola riviniana

Rozšíření: Roste v Evropě s výjimkou Skandinávie, Maďarska, Balkánu a Ukrajiny. Také na Kanárských ostrovech. U nás (v ČR i SR) roste hojně po celém území, pouze ve vyšších horách je vzácná.
Ekologie: Vyhledává suché, minerálně chudé půdy. Roste v listnatých lesích, doubravách, křovinách a v lesních lemech a v parcích. Kvete od dubna do května.
Popis: Vytrvalá bylina, lodyhy jsou vystoupavé, po odkvětu až 35 cm vysoké. Několik přízemních listů má až 15 cm dlouhé řapíky. Lodyžní listy mají řapíky kratší, čepel okrouhle vejčitá, po okraji vroubkovaně pilovitá. Palisty jsou úzké nebo široké, dlouze třásnité. Květní stopky nesou nevonné květy s bledě modrou širokou korunou a bílou válcovitou ostruhou.
Variabilita: Na neúživných nelesních stanovištích se vyskytuje typ nazývaný V. riviniana var. minor, vyznačující se drobnějšími květy, listy a tobolkami.
Záměny: Mezi violkami majícími lodyhu je zaměnitelná s Viola reichenbachiana.
Ohrožení a ochrana: Nelesní typ V. riviniana var. minor je zařazen mezi nedostatečně prostudované taxony naší květeny (C4b).
Poznámka: Druhové jméno nese na počest německého botanika A. Q. Rivina.
Viola rivinianaViola riviniana
Fotografováno dne 8. 5. 2005 (Slavkovský les).