Syn.: Viola saxatilis F. W. Schmidt, Viola alpestris (DC. ex Ging.) Jord., Viola tricolor subsp. genuina W. Becker non Wittr., Viola tricolor subsp. subalpina auct. non Gaudin
Čeleď: Violaceae Batsch – violkovité
Viola tricolor subsp. saxatilis
Rozšíření: Vyskytuje se pravděpodobně jen ve střední Evropě, ale celkové rozšíření není dosud dokonale známé. U nás roste roztroušeně v územích s kaňony a skalními stanovišti.
Ekologie: Violka trojbarevná skalní roste roztroušeně ve skalních štěrbinách, sutích a kamenitých svazích kaňonů, na bazických i kyselých substrátech. Kvete v dubnu až srpnu.
Popis: Bylina s 10–18 cm dlouhými vystoupavými až přímými lodyhami v hustém trsu. Listy řapíkaté, vejčité až vejčitě kopinaté, s výrazně vroubkovou čepelí, palisty dlanitě, vzácně až zpeřeně členěné, koncový úkrojek palistů zpravidla řapíkatý. Květy nevonné, 15–25 mm vysoké, koruny žluté, výjimečně jen horní korunní lístky nafialovělé, dolní korunní lístek s paprsčitou kresbou z 5–7 tmavých čárek, každý postranní se 3 tmavými čárkami. Ostruha měří 3–4 mm a je o málo nebo 2krát delší než kališní přívěsky. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Violka trojbarevná skalní patří k ohroženým druhům naší květeny (C3).
Viola tricolor subsp. saxatilisViola tricolor subsp. saxatilis
Viola tricolor subsp. saxatilis
Viola tricolor subsp. saxatilis
Fotografováno ve dnech 1. 4. 2007 a 27. 4. 2008 (Praha, Divoká Šárka).