Syn.: Viola sudetica Willd. – violka sudetská
Čeleď: Violaceae Batsch – violkovité
Viola lutea
Rozšíření: Původní je pouze v severních horách Česka, Slovenska, přilehlých oblastech Polska a části východních Alp.
Ekologie Roste nad hranicí lesa, na subalpínských vlhčích loukách a na místech bývalých pastvin. Kvete od června až do září.
Viola lutea
Popis: Vytrvalý druh violky s velkými a příjemně vonícími žlutými květy, 10–20 cm vysoký, lodyha přímá, dolní listy okrouhlé, horní podlouhle vejčité až kopinaté. Květy žluté, 2,5–4 cm vysoké.
Ohrožení a ochrana: I když v některých částech našich hor je poměrně hojná, obecně je nutno ji hodnotit jako taxon silně ohrožený (C2b) a stejná kategorie ochrany jí přísluší i podle zákona (§2).
Viola luteaViola lutea
Viola luteaViola lutea
Fotografováno od 10. 7. do 6. 9. 2003 (Hrubý Jeseník, okolí Pradědu).