Syn.: Viola saxatilis subsp. polychroma (Kerner) Kirschner et Skalický
Česká jména: violka trojbarevná různobarevná (Kubát 2002)
Slovenská jména: fialka sutinová (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Violaceae Batsch – violkovité
Viola tricolor subsp. polychroma
Rozšíření: Problematický taxon, vázaný svým výskytem především na hory ve střední Evropě, zřejmě roste od Pyrenejí až po Balkánský poloostrov, na sever po Sudetská pohoří a Karpaty. Výskyt na Kavkaze je nejistý. V ČR se vyskytuje především v pohraničních pohořích (Krušné hory, Jizerské hory a Krkonoše, na Šumavě a v Novohradských horách, výskyt v jiných územích vyžaduje revizi. Na Slovensku se udává z většiny vyšších karpatských pohoří.
Ekologie: Provází podhorské až horské louky, roste převážně na kyselých podkladech, druhotně také podél komunikací. V ČR vystupuje do nadmořské výšky asi 1100 m.
Viola tricolor subsp. polychroma
Popis: Vytrvalá bylina, tvoří trsy vystoupavých až přímých, 15–30(–50) cm vysokých lodyh. Listy jsou střídavé, řapíkaté, čepel je kopinatá, vroubkovaná až pilovitá; palisty jsou peřeně členěné, jejich koncový úkrojek je obkopinatý až kopinatý, mělce vroubkovaný nebo pilovitý až celokrajný. Souměrné květy vyrůstají jednotlivě v paždí listů; kališní lístky nesou až 4 mm dlouhé obdélníkovité přívěsky; koruny jsou ostruhaté, (14–)18–26(–35) mm dlouhé, modrofialové nebo žluté, někdy různobarevné; tyčinky jsou přisedlé; semeník je svrchní. Tobolky jsou až 1 cm dlouhé.
Záměny: Od nominátního poddruhu Viola tricolor subsp. tricolor se liší vytrvalostí, kterou charakterizuje vícehlavý kořen. Další poddruhy violky trojbarevné jsou rovněž vytrvalé: Viola tricolor subsp. curtisii, která roste na písčinách, má většinou sytě modrofialové květy a úzké listy; blízce příbuzná Viola tricolor subsp. saxatilis, která provází hluboce zaříznutá říční údolí, má poněkud menší, žluté květy a odlišuje se rovněž způsobem přezimování (subsp. saxatilis přezimuje pupeny, zatímco subsp. polychroma zpravidla krátkými olistěnými výběžky).
Ohrožení a ochrana: Červený seznam ČR (2012) hodnotí tento taxon jako ohrožený (C3).
Poznámka: V jednotlivých pohořích v ČR se vyskytují lokální populace často odlišné barvou květů a detailními rozdíly ve tvaru listů. Nápadná je odlišnost krušnohorských a jizerskohorských populací s modrofialovými květy (navzájem se liší tvarem listů), zatímco ve střední části Šumavy mají rostliny květy světle žluté a na jihovýchodě téhož pohoří sytěji žluté, doplněné modrofialovými skvrnami na horních korunních lístcích.
Viola tricolor subsp. polychroma
Viola tricolor subsp. polychromaViola tricolor subsp. polychroma
Viola tricolor subsp. polychroma
Viola tricolor subsp. polychroma
Fotografováno dne 15. 6. 2013 (vojenský újezd Boletice: Arnoštov a Uhlíkov).