Čeleď: Violaceae Batsch – violkovité
Viola tricolor
Rozšíření: Vyskytuje se téměř v celé Evropě, na východě až za Ural, na jihovýchodě po střední Ukrajinu a Turecko. Chybí ve Středozemí. Byla zavlečena na Kanárské ostrovy a do Severní Ameriky. U nás roste roztroušeně po celém území ve čtyřech ekologicky odlišených poddruzích, z nichž nejhojnější nominátní poddruh (viz tyto fotografie) je archeofyt, zbylé tři vzácnější poddruhy (subsp. saxatilis, subsp. polychroma, subsp. curtisii) jsou u nás původní.
Ekologie: Violka trojbarevná pravá (V. tricolor subsp. tricolor) roste nejčastěji na druhotných stanovištích – při okrajích cest a na náspech, v zahradách a trávnících, na pasekách, jako polní plevel, je zavlékána i do hor. Violka trojbarevná skalní (Viola tricolor subsp. saxatilis) se vyskytuje na skalních stanovištích, ve štěrbinách skal, na sutích a kamenitých svazích. Violka trojbarevná různobarevná (Viola tricolor subsp. polychroma) roste na horských loukách a pastvinách na kyselých podkladech. Violka trojbarevná Curtisova (Viola tricolor subsp. curtisii) osidluje písečné přesypy, u nás roste pouze na jižní Moravě. Rostliny rozkvétají od května do září.
Popis: Jednoletá bylina s 10–35 cm vysokou, chudě větvenou, oblou lodyhou. Hlavní kořen je tenký, maximálně 1,5 mm silný, nevětvený. Dolní lodyžní listy mají dlouhý řapík a eliptickou až vejčitou, vroubkovaně pilovitou čepel. Čepel horních lodyžních listů je úzce kopinatá až podlouhlá. Květy vyrůstají jednotlivě na až 8 cm dlouhých stopkách. Kališní lístky jsou až 16 mm dlouhé a 2,5 mm široké. Horní korunní lístky bývají fialové, ostatní světle až sytě žluté. Ostruha měří 3–4 mm a je o málo delší než kališní přívěsky. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Violka trojbarevná pravá (V. tricolor subsp. tricolor) je hodnocena jako nedostatečně prostudovaný druh (C4b), i vzhledem k častým záměnám s violkou rolní (Viola arvensis). Violka trojbarevná skalní (Viola tricolor subsp. saxatilis) a violka trojbarevná různobarevná (Viola tricolor subsp. polychroma) jsou ohrožené taxony (C3), violka trojbarevná Curtisova (Viola tricolor subsp. curtisii) je silně ohrožená (C2b).
Viola tricolorViola tricolor
Viola tricolor
Fotografováno dne 1. 5. 2006 (Píkovice).