VIRY
Virus tabákové mozaiky v elektronovém mikroskopu
Virus tabákové mozaiky v elektronovém mikroskopu. Primární zvětšení 30 000×.

Adenoviry vytvářející krystaloidní formaci
Adenoviry vytvářející krystaloidní formaci. Elektronový mikroskop, prim. zv. 50 000×.

Herpetické viry
Herpetické viry. Elektronový mikroskop, prim. zv. 100 000×.

Bakteriofágy
Bakteriofágy – viry napadající bakterie. Elektronový mikroskop, prim. zv. 100 000×.

BAKTERIE
Malá kolonie bakterií sousedící s hnědě zbarvenými výtrusy hlenky
Malá kolonie bakterií sousedící s hnědě zbarvenými výtrusy hlenky. Mikrofotografie, prim. zv. 400×.

Spirálovité ústní bakterie ve světelném mikroskopu

Spirálovité ústní bakterie ve světelném mikroskopu. Prim. zv. 2000×.

Ústní bakterie s bičíkem v elektronovém mikroskopu
Ústní bakterie s bičíkem v elektronovém mikroskopu. Prim. zv. 8 000×. (Z knihy J. Špaček: Svět pod mikroskopem, s laskavým svolením nakladatelství Grada).

Proteus hauseri s početnými bičíky v elektronovém mikroskopu
Proteus hauseri s početnými bičíky v elektronovém mikroskopu. Prim. zv. 20 000×.

Skupina streptokoků v elektronovém mikroskopu
Skupina streptokoků v elektronovém mikroskopu. Prim. zv. 20 000×.

Bakteriofágy (žlutě kolorované) přisedlé na stafylokoku

Bakteriofágy (žlutě kolorované) přisedlé na stafylokoku. Elektronový mikroskop, prim. zv. 30 000×.

Ultratenký řez bakterií v elektronovém mikroskopu
Ultratenký řez bakterií v elektronovém mikroskopu. Jádro ani organely nejsou vytvořeny, jaderný materiál je difuzně rozptýlen v cytoplazmě. Prim. zv. 40 000×.