Syn.: Viscum abietis (Wiesb.) Fritsch, Viscum austriacum var. abietis Wiesb., Viscum laxum subsp. abietis O. Schwarz
Česká jména: jmelí jehličnanové jedlové (Dostál 1989), jmelí bílé jedlové (Kubát 2002)
Slovenská jména: imelo biele jedľové (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Loranthaceae Juss. – ochmetovité; Santalaceae R. Br. – santálovité
Viscum album subsp. abietis
Rozšíření: Evropská část areálu se rozkládá od Pyrenejí po Německo, Polsko, západní Ukrajinu a Balkán. Kromě toho roste v Malé Asii a na Kavkaze. V ČR i na Slovensku provází rozsáhlejší porosty jedle, zejména v podhorských oblastech a v nižších polohách hor.
Ekologie: Poloparazit, rostoucí na jedlích. V převážné části areálu parazituje na jedli bělokoré (Abies alba), avšak na Balkáně, v Malé Asii a na Kavkaze na dalších druzích jedlí (Abies borisii-regis, Abies nordmanniana).
Viscum album subsp. abietis
Popis: Dvoudomý dichotomicky větvený keřík tvoří kulovité trsy o průměru až 50 cm. Listy jsou stálezelené, vstřícné, eliptické až obvejčité, (2–)3–5(–7) cm dlouhé a (0,8–)1,5–2(–2,5) cm široké, nanejvýš 3× delší než široké, celokrajné, na vrcholu zaokrouhlené. Květy jsou čtyřčetné, tvoří přisedlá, 2–5květá květenství v paždí listů; samčí květy s přisedlými 4 tyčinkami; poněkud větší samičí květy mají spodní semeník ze 2 plodolistů. Plody jsou krátce elipsoidní, bílé nebo vzácně nažloutlé bobule, mají 6–10 mm v průměru; semena jsou elipsoidní nebo vejcovitá, postrádají zřetelnou kresbu.
Ohrožení a ochrana: Jmelí bílé jedlové je v Červeném seznamu uvedeno jako ohrožený taxon (C3).
Poznámka: Jednotlivé poddruhy jmelí nejsou morfologicky příliš vyhraněné a ve znacích se překrývají, ale fyziologicky jsou nastaveny jen na určitý okruh hostitelů, který obtížně překračují.
Viscum album subsp. abietis
Viscum album subsp. abietis
Viscum album subsp. abietis
Viscum album subsp. abietis
Fotografovala Alena Vydrová, ve dnech 10. 10. 2006 a 9. 5. 2008 (vojenský újezd Boletice: Břevniště, Holý vrch; Semice u Písku, Průhony).