Syn.: Vitis cordifolia Michx., Vitis floridana Raf., Vitis hyemalis Dum. Cours., Vitis illex L. H. Bailey, Vitis vinifera var. cordifolia Kuntze, Vitis vinifera var. vulpina (L.) Kuntze, Vitis vulpina var. cordifolia Regel
Čeleď: Vitaceae Juss. – révovité

Vitis vulpina

Rozšíření: Severoamerický druh, vyskytuje se ve východní a centrální části kontinentu, v oblasti od jihovýchodní Kanady a Nové Anglie na východě až po Kansas, Oklahomu a východní Texas na západě, na jihu zasahuje až do centrální části Floridy.

Ekologie: Roste v prérii, křovinaté vegetaci, v nížinných lesích a lesních lemech, rovněž při okrajích cest a plotů, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 2000 m. Kvete v květnu.

Vitis vulpina

Popis: Dvoudomá popínavá liána s lodyhou větvenou, větvemi v průřezu okrouhlými, zelenými, našedlými, někdy i červeně naběhlými, lysými nebo řídce chlupatými a úponkami vytrvávajícími, větvenými. Řapík dosahuje zhruba délky čepele, čepel je vejčitá, (5–)9–18 cm dlouhá, na bázi srdčitá (bazální zářez je poměrně úzký), celistvá nebo mělce 3laločná, špičatá až krátce zašpičatělá, na líci obvykle lysá, na rubu lysá, jen na žilkách chlupatá. Květenství je hroznovité, 9–19 cm dlouhé, květy jsou funkčně jednopohlavné. Plodem je kulovitá bobule, v době zralosti černá, dosahující průměru 8–12 mm.

Záměny: Jako Vitis vulpina bývá částí literatury označován druh Vitis riparia. Rozdíl mezi oběma druhy je patrný na šířce bazálního zářezu čepele, Vitis vulpina jej má užší, okraje listu svírají s řapíkem ostrý úhel, u Vitis riparia je tento úhel téměř pravý. Někdy bývá tento druh uváděn jako Vitis cordifolia.

Vitis vulpina
Vitis vulpina
Vitis vulpina

Fotografováno dne 4. 6. 2019 (Česko, Čechy, Průhonice, Dendrologická zahrada VÚKOZ).