Nedaleko vesničky Vlkov, směrem k Veselí nad Lužnicí, se nalézá jeden z nemnoha zbylých písečných přesypů u nás, vyhlášený roku 1954 jako chráněné území, dnes se statutem přírodní rezervace (mapa). Jedná se o nevelký zbytek písečné duny o rozměrech asi 60 × 80 m a je zde možno spatřit volný písek a některé vzácné druhy rostlin a hmyzu. Písečný přesyp se nalézá na severním okraji CHKO Třeboňsko a cenný je tedy nejen samotný přesyp, ale i jeho okolí.
Písečný přesyp u Vlkova
Vesnička Vlkov je známa Kozím vrškem, pěknou kapličkou a výskytem pískomilných rostlin. Z těch běžnější to jsou kuřinka červená (Spergularia rubra), chmerek roční (Scleranthus annuus) a chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), průtržník lysý (Herniaria glabra), šater zední (Gypsophila muralis), jetel rolní (Trifolium arvense), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), trávnička obecná (Armeria vulgaris). Na vlhčích loukách roste např. starček vodní (Senecio aquaticus) nebo sítina niťovitá (Juncus filiformis), ze vzácnějších druhů všivec lesní (Pedicularis sylvatica) nebo pupečník obecný (Hydrocotyle vulgaris).
Písečný přesyp u Vlkova
Na samotném přesypu rostou druhy otevřených písčin, např. paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), pavinec horský (Jasione montana), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), radyk prutnatý (Chondrilla juncea), prlina rolní (Lycopsis arvensis), bělolist nejmenší (Filago minima), nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis), písečnatka nejmenší (Arnoseris minima). Na okolních polích roste oblíbená chrpa modrá (Centaurea cyanus).
Písečný přesyp u Vlkova
Nedaleko rezervace se nachází několik jezer vzniklých po ukončení těžby písků. Na jejích březích je kromě rybářů možno spatřit běžné druhy, z těch zajímavějších je to třeba ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus). Významná jsou ovšem uměle udržovaná stanoviště raných sukcesních stádií na vlhkých píscích, která hostí řadu zajímavých i běžných druhů. V tůňkách bujně roste bublinatka jižní (Utricularia australis), v nezapojené vegetaci rostou z běžných druhů především sítiny (Juncus articulatus, J. bufonius, J. bulbosus, J. effusus), zvláště hojná je zavlečená sítina tenká (J. tenuis), dále např. kyprej vrbice (Lythrum salicaria), nálety dřevin, hlavně sosny (Pinus sylvestris) z okolních borů, pryskyřník plamének (Ranunculus flammula), dvouzubec černoplodý (Bidens frondosa), vřes obecný (Calluna vulgaris), ostřice srstnatá (Carex hirta) a mnohé další.
Písečný přesyp u Vlkova
Z těch vzácnějších jmenujme zeměžluč okolíkatou (Centaurium erythraea), třezalku rozprostřenou (Hypericum humifusum), bezosetku štětinovitou (Isolepis setacea), rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), ostřici skloněnou (Carex demissa), plavuňku zaplavovanou (Lycopodiella inundata), konitrud lékařský (Gratiola officinalis), vachtu třílistou (Menyanthes trifoliata), šáchor žlutavý (Cyperus flavescens), pryskyřník velký (Ranunculus lingua).
Za vůbec nejvzácnější můžeme označit zdejší drobné rostlinky, předhánějící se mezi sebou v nepatrnosti. Jsou to drobýšek nejmenší (Centunculus minimus), nehtovec přeslenitý (Illecebrum verticillatum), stozrník lnovitý (Radiola linoides) nebo sítina strboulkatá (Juncus capitatus). Za vítěze v nepatrnosti prohlašujeme posledně jmenovanou sítinu, neb je téměř neviditelná.
Písečný přesyp u Vlkova
Zajímavé jsou také okolní bory, na zrašeliněných místech roste klikva bahenní (Oxycoccus palustris), uváděna je též kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), dokonce z nejmenší nadmořské výšky u nás. Kolem jezer vede pěkně upravená naučná stezka a je téměř nepochopitelné, že na doprovodných tabulích jsou u zobrazených rostlin jako druhá uvedena národní jména anglická, nikoli mezinárodně platná, latinská, které pro jistotu nejsou uvedena vůbec. Jestli do Vlkova vtrhla infekce přehnané amerikanizace, či jen klasické české hlouposti, těžko rozhodnout.
Písečný přesyp u Vlkova
Fotografováno dne 12. 7. 2012.