Vojnarova lípa v Krčíně

Tilia cordata, lípa srdčitá (Malvaceae):

  • Výška stromu: asi 25 m (v roce 2009)
  • Obvod kmene: 595 cm (2021)
  • Šířka koruny: asi 18 m (2008)
  • Odhadované stáří: zhruba 300 let (v roce 2021)

Tato svým habitem poměrně neobvyklá lípa roste v travnatém pásu mezi polem a silnicí při výjezdu z místní části Nového Města nad Metují, která se nazývá Krčín (okres Náchod). Památným stromem byla vyhlášena dne 23. července 1993.

Ke stromu se váže místní pověst: Za třicetileté války, přesněji v roce 1639, přítáhli do kraje Švédové. V krčínském kostele zrovna sloužil kněz requiem, když se rozneslo, že Švédové vtrhli už i do této obce. Lidé i ministranti z kostela rychle utekli, zůstal v něm jen kněz. Záhy se v chrámu objevil švédský důstojník, a protože se kněz stále jen modlil a neodpovídal na jeho otázky, dvakrát po něm vystřelil – pokaždé však minul (snad jej chtěl jen zastrašit a přinutit ke komunikaci). Švédové slitování neznali, obec vypálili, špatně mířícího důstojníka však trest za tuto hanebnost neminul: když opouštěl vypálený Krčín, vzepjal se u hluboké rokle jeho kůň a Švéd se ze srázu zřítil. Na tomto místě pak zasadil majitel onoho pozemku – jistý Vojnar – lípu, aby tuto událost připomínala. O něco později byl údajně strom pokácen, ale hned byla vysazena lípa nová, která tu stojí dodnes.

Vojnarova lípa v Krčíně
Vojnarova lípa v Krčíně
Vojnarova lípa v Krčíně
Vojnarova lípa v Krčíně
Vojnarova lípa v Krčíně
Vojnarova lípa v Krčíně
Vojnarova lípa v Krčíně
Vojnarova lípa v Krčíně

Fotografováno dne 14. 9. 2021.