Dnes, to je 22. září 2009, tedy více než po roce, co jsme se vás poprvé dotázali na vaši nejoblíbenější ohroženou rostlinu, vyhlašujeme oficiální výsledky! Anketa měla několik kol, největší pozornost jí věnoval web BOTANY.cz, část hlasování proběhla i na britském webu organizace Planta Europa.
Volba

Na 8. místě tedy skončila růže keltská (Rosa gallica). Jsme rádi, že se podařilo upozornit širší veřejnost na výrazný ústup tohoto druhu.
7. místo patří krásnému a v současnosti už i bohužel vzácnému hořečku mnohotvarému českému (Gentianella praecox subsp. bohemica).
Nenápadná hrušeň polnička (Pyrus pyraster) obsadila 6. místo. Tento výsledek nás mile překvapil – vždyť na začátku naší akce se nejeden čtenář velmi podivoval nad faktem, že i tato dřevina už u nás patří k ohroženým druhům.
5. místo zaujala masožravá rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia).
Na místě 4. se umístil zástupce našich orchidejí vstavač kukačka (Orchis morio).

A teď přicházíme k místům medailovým! Takže konstatujme, že:
Bronz získal hvozdík pyšný (Dianthus superbus)!
Na druhém místě se umístil koniklec český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica)!
Vítězem ankety o národní ohroženou rostlinu se stala mateřídouška (Thymus spp.)!

Spočítali jsme všechny odevzdané hlasy – ve třech kolech ankety celkově hlasovalo na 2500 čtenářů! To je výsledek velmi uspokojivý! Podařilo se nám dvaapůltisíckrát přimět čtenáře, aby se zamysleli nad ohrožením našich rostlin, každého hlasu si ceníme.
Rozdíl mezi třemi vítěznými druhy je skoro zanedbatelný, národ se v podstatě rozdělil na tři skoro rovnocenné tábory – na mateřídouškáře, koniklíckaře a hvozdíkáře. O pouhých 19 hlasů zvítězila mateřídouška, rozdíl mezi koniklecem a hvozdíkem je ještě menší – jen 7 hlasů!

Děkujeme všem mediálním kmotrům rostlin, jsme rádi, že naši anketu podpořili. Je určitě skvělé, že kromě vědců (Václav Cílek, Václav Větvička, Jan Čeřovský) se do akce zapojili i naši herci a moderátoři (Iva Hüttnerová, Gabriela Osvaldová, Jaroslav Dušek, Vladimír Kořen, Václav Vydra). Účasti všech kmotrů si velmi vážíme.

Tým kmotra Václava CílkaTým kmotra Václava VětvičkyTým kmotra Jana Čeřovského
Tým kmotry Ivy HüttnerovéTým kmotry Gabriely OsvaldovéTým kmotra Jaroslava Duška
Tým kmotra Vladimíra KořenaRozhovor s Václavem Vydrou

A v neposlední řadě děkujeme všem, kteří se do hlasování zapojili a také naši akci podpořili na internetu, v tištěných médiích i v televizi.