Obec Vrchotovy Janovice (okres Benešov) se nachází ve středních Čechách, asi 40 km od jižního okraje Prahy. Zdejší zámecký park má rozlohu pouhých 16,5 ha, z malé zahradní úpravy kolem zámku byl přeměněn na krajinářský po přestavbě zámku do novogotické podoby.
Vrchotovy Janovice
Poslední majitelé panství Nádherní z Borutína se parku hodně věnovali a na úpravách parku se podílel i významný rakouský dendrolog a krajinářský architekt Camillo Karl Schneider (1876–1951), který spolupracoval například s Arnoštem Silva Taroucou (Průhonický park) a byl činný v rakousko-uherské dendrologické společnosti. Také několik let pracoval v Bostonu v Arnold Arboretum se světově známými dendrology (Sargent, Rehder, Wilson). Do Vídně se vrátil v roce 1919. Rodina Nádherných často přijímala jako hosty významné kulturní osobnosti. Sidonie Nádherná (1885–1950) park milovala a setkávala se zde s R. M. Rilkem, K. Krausem a dalšími významnými umělci.
Vrchotovy Janovice
Park má romantický charakter s důrazem na detaily – průhledy na zámek přes rybník a zátiší k posezení. Parkem také protéká potok, palouky jsou lemovány starými stromy a v zadní části parková úprava přechází v les.
Vrchotovy Janovice
Za druhé světové války Němci okolí vysídlili a vznikl zde vojenský prostor s koncentračními tábory. Na zámku sídlilo vojenské velitelství a sloužil jako kasárna. V té době byl park samozřejmě neudržovaný a pustl. Na konci války zámek obsadila Rudá armáda, po únoru 1948 byla provedena parcelace velkostatků, a tak byl nedostatek peněz na údržbu parku. Sidonie Nádherná ještě stihla vysázet záhon azalek u kamenného stolku, kde sedávala s Karlem Krausem. Pak odjela do Prahy a odcestovala do Velké Británie, kde zemřela.
Vrchotovy Janovice

Vrchotovy Janovice

Park i zámek zřejmě zachránilo, že je převzalo na konci padesátých let 20. století Národní muzeum, které zde má své expozice. Dnes je park udržován a v současnosti probíhá čištění a oprava rybníka.
V parku jsou krásné staré stromy, např. tsuga kanadská (Tsuga canadensis), smrk omorika (Picea omorika), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), dub červený (Quercus rubra) i Platanus ×acerifolia ´Suttneri´, Carpinus betulus ´Pendula´, Fagus sylvatica ´Laciniata´. Najdeme zde vilíny (Hamamelis), jírovec drobnokvětý (Aesculus parviflora), cesmínu ostrolistou (Ilex aquifolium), několik jedinců zmarličníku japonského (Cercidiphyllum japonicum) a další dřeviny. U vchodu do parku roste starý exemplář hortenzie (Hydrangea petiolaris).
Některé dřeviny jsou v horším zdravotním stavu, často díky svému stáří (např. Fraxinus excelsior ´Pendula´ u zámku). Vypuštění rybníka má za následek hynutí několika olší na jeho břehu.
Vrchotovy Janovice
Fotografováno dne 22. 7. 2010.