Přibližně stejně vzdálen od Starého Vestce a Bříství (okres Nymburk), obcí dnes nezvratně oddělených dálnicí, se vypíná asi 40 m nad okolní terén svědecký vrch různě nazývaný, nejčastěji Křížová hůra, jindy Břístevská hůra nebo Vršek u Vestce (mapa). Na vrcholu se nalézá zřícenina barokní kaple Povýšení sv. Kříže, ale místo je význačné především hojným výskytem jinak vzácného hořečku nahořklého (Gentianella amarella subsp. amarella) ve zbytcích starých sadů s teplomilnou květenou. Proto je území chráněno jako součást EVL Polabské hůry spolu s nedalekými Semickou a Přerovskou hůrou.
Břístevská hůra
Z běžných druhů zde roste např. válečka prápořitá (Brachypodium pinnatum), sveřep vzpřímený (Bromus erectus), nápadný bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea), dále řebříček chlumní (Achillea collina), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), šalvěj luční a přeslenitá (Salvia pratensis, S. verticillata), bukvice lékařská (Betonica officinalis), jehlice trnitá (Ononis spinosa), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), máčka ladní (Eryngium campestre), devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), chřest lékařský (Asparagus officinalis), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), užanka lékařská (Cynoglossum officinale) aj.
Břístevská hůra
Rostou zde i druhy vzácnější, např. jilm habrolistý (Ulmus minor), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule) a pcháč bělohlavý (C. eriophorum), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon), pipla osmahlá (Nonea pulla), voskovka menší (Cerinthe minor), ostřice horská (Carex montana), kamejka modronachová (Buglossoides purpurocaerulea), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), černýš rolní (Melampyrum arvense), sesel roční (Seseli annuum), hladýš širolistý (Laserpitium latifolium), smldník alsaský (Peucedanum alsaticum) nebo záraza síťnatá (Orobanche reticulata). Na nejcennějších plochách jsou prováděny pravidelné zásahy, především mozaikové kosení, samotné temeno je osázeno borovicí černou (Pinus nigra).
Břístevská hůra
Celý vršek je obklopen poli, z plevelů snad stojí za zmínku křížatka obecná (Commelina communis), tetlucha kozí pysk (Aethusa cynapium), svízel pochybný (Galium spurium) nebo blín černý (Hyoscyamus niger).
Významná populace hořečku nahořklého (Gentianella amarella) se dochovala i na druhé straně dálnice, mimo oblast chráněného území. Zde se vyskytuje i hořec brvitý (Gentianopsis ciliata).
Břístevská hůra