Vrtbovskou zahradu najdeme společně se třemi dalšími barokními zahradami (Vratislavskou, Schönbornskou a Lobkowickou) na svahu pražského Petřína. Je přístupná z malostranské ulice Karmelitské. Patří k nejvýznamnějším a jistě i nejznámějším barokním zahradám Prahy. Má rozlohu 0,31 hektaru a leží v nadmořské výšce od 197 m do 212 m.
Vrtbovská zahrada
Zahrada byla vybudována pro hraběte Jana Josefa z Vrtby, nejvyššího purkrabího Pražského hradu, na místě někdejší vinice v letech 1715–20. Tvůrcem projektu byl známý pražský architekt František Maxmilián Kaňka (1674–1766). Hodnotná je i umělecká výzdoba zahrady, plastiky pocházejí z dílny barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna (1684–1738), autorem fresek uvnitř saly terreny byl malíř Václav Vavřinec Reiner (1689–1743).
Vrtbovská zahrada
Zahradu vytvářejí tři terasy, které jsou propojeny schodišti. Na spodní terase se nachází sala terrena a voliéra, uprostřed této terasy najdeme i menší kašnu se sochou putta. Parter této terasy je zdoben broderií, lemován zimostrázem a osázen letničkami.
Vrtbovská zahrada
Hlavní osa zahrady vede od kašny na spodní terase ke grottě v nejvyšší části zahrady. Nad střední terasou se vypíná vysoká opěrná zeď s dvoukřídlým schodištěm s kuželkovou balustrádou, která je vyzdobena unikátními sochami antických božstev a reliéfy zdobenými vázami. Tato terasa je osázena symetrickým parterovým ornamentem, po straně stojí střihem tvarovaný úhledný bosket doplněný záhony růží, hortenzií a bergenií.
Vrtbovská zahrada
Horní terasu z většiny pokrývá trávník s nízkým zimostrázovým lemem, na vrcholu je zakončena teatronem s grottou zdobenou mušlovým dekorem a reliéfem vodních panen.
Vrtbovská zahrada
V roce 1845 byla zahrada upravena klasicistně, mezi spodní a střední částí zahrady vznikly empírové přístavky a na grottě byla zřízena vyhlídka. Nabízí se odtud krásný pohled na celou starou Prahu, především na Hrad a na kostel sv. Mikuláše.
Je jistě také zajímavé, že v letech 1886–89 ve Vrtbovském paláci žil a tvořil malíř Mikoláš Aleš. V letech 1990–98 prošla Vrtbovská zahrada celkovou rekonstrukcí. V současnosti je přístupná, platí se zde vstupné.
Vrtbovská zahrada
Fotografováno dne 27. 6. 2009.