Zobrazit místo Východomadagaskarská provincie na větší mapě

Nejrozsáhlejší část Madagaskaru zabírá Východomadagaskarská provincie. Kromě východního pobřeží zahrnuje i sever ostrova včetně ostrova Nossy Be, ale s vyloučením nejsevernějšího výběžku, a rovněž vysoko položené náhorní plošiny v centru Madagaskaru. Geologickým podkladem jsou staré prekambrické horniny, místy s průniky čedičů a ryolitů druhohorního až třetihorního stáří.

Madagaskar

Klima je zde výrazně tropické, zejména na východní pobřeží a na návětrné svahy hor mají vliv bohaté srážky z pasátové oblačnosti, které jsou navíc doplněny cyklóny. V průběhu roku se střídá období vlhké a horké se sušším a chladnějším. Na východním pobřeží spadne až 4000 mm srážek za rok, zatímco na centrálních plošinách asi 1400 mm; teploty na pobřeží dosahují v ročním průměru 21–27 °C, zatímco na náhorních plošinách jen 13–19 °C a mohou v chladnějším období klesat teploty dosti hluboko; v masivu Ankaratra v nadmořských výškách nad 2400 m pravidelně i sněží.

Madagaskar

V nižších polohách provincie se nacházejí druhově extrémně bohaté tropické deštné lesy, v nichž hrají významnou roli zástupci čeledi vavřínovitých (Lauraceae); z této vegetace pochází i bizarní jednoděložná rostlina Ravenala madagascariensis (Strelitziaceae). Výše do hor tyto porosty přecházejí ve vlhké horské, bohatě strukturované lesy s nápadným zastoupením epifytů a mechorostů. V jejich bylinném patře se objevují i holarktické prvky, např. zběhovce (Ajuga), kontryhele (Alchemilla), žindavy (Sanicula) a violky (Viola).

Madagaskar

Ještě výše se vyskytují sklerofylní lesy, charakterizované zejména dominantami z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). Pro západní svahy, ovlivňované požáry, jsou typické porosty se sklerofylními listy; v nich dominuje Uapaca bojeri (Phyllanthaceae). V nejvyšších polohách je vřesoviště s vřesovci (Erica), borůvkami (Vaccinium), smily (Helichrysum) a dalšími keřovitými hvězdnicovitými (Asteraceae).

Madagaskar

Květena provincie je velmi bohatá a vyznačuje se vysokým stupněm endemismu (na druhové úrovni dosahuje zřejmě více než 75 %) i výskytem specifických reliktních prvků. Byly zde zaznamenány i endemické čeledi Astropeiaceae, Sarcolaenaceae a Sphaerosepalaceae. Její gondwanský základ dokumentuje např. endemický rod Takhtajania z čeledi Winteraceae, která nemá zástupce na africkém kontinentu, a Podocarpus madagascariensis. Vztah k východní Asii dokumentuje především vysoká diverzita palem (Arecaceae), ale i přítomnost 2 druhů rodu Nepenthes (Nepenthaceae). Holarktický element reprezentuje např. Sedum populifolium (Crassulaceae).

Madagaskar

Články o provincii:

Z původních druhů provincie na BOTANY.cz najdete:

Madagaskar

O botanické poznání provincie se zasloužili například:

Sousedící floristické provincie:

Madagaskar

Fotografovala Radka Urbančíková.