Aktuální verzi tohoto dokumentu najdete v článku Víta Grulicha Červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2012).
Jako taxony vyhynulé (tedy A1) jsou Černým seznamem cévnatých rostlin České republiky označovány druhy a poddruhy, které nebyly potvrzeny na území ČR během posledních 50 let. Taxony nezvěstné (tedy A2) nebyly na našem území nalezeny po dobu 20–30 let, existuje však jistá možnost, že ještě budou u nás opět nalezeny. Jako nejasné případy vyhynulých a nezvěstných taxonů (A3) jsou uváděny druhy jakkoli problémové. Buď taxonomicky, kdy je nejasná taxonomická hodnota druhu či poddruhu (může se jednat o taxon mylně určený), nebo se jedná o taxon, který byl sice z našeho území v minulosti uváděn, avšak pravděpodobně se u nás nikdy nevyskytoval.

Gentiana

Obecně můžeme druhy vyhynulé rozdělit podle období vyhynutí do tří skupin:
Fosílie – všechny informace o takovém taxonu pocházejí z fosilních nálezů.
Prehistoricky vyhynulý taxon – tedy takový taxon, který vyhynul před rokem 1500.
Vyhynulý taxon – poslední exemplář druhu zanikl nebo je pokládán za mrtvý po roce 1500. Právě o tyto taxony rostlin se jedná i v tomto článku.
Občas se naštěstí stává, že některý z vyhynulých či nezvěstných druhů je opět na našem území nalezen. Tato událost vždy vzbudí značnou pozornost, nutno však říci, že znovunalezení domněle vyhynulého druhu je bohužel jen velmi zřídkavé.

Tato kategorie ohrožení se shoduje s mezinárodní kategorií ohrožení IUCN EX – Extinct a EW – Extinct in the Wild.

V následujícím soupisu jsou uvedeny všechny vyhynulé taxony rostlin ČR, které lze zařadit do kategorií A1, A2 a A3. U taxonů, které jsou obsaženy v Herbáři webu BOTANY.cz, jsou vytvořeny odkazy. Tento seznam byl vytvořen podle: PROCHÁZKA F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda, Praha, 18.

________________________________________________

A1 Vyhynulé taxony
Alchemilla corcontica PLOCEK – kontryhel krkonošský
Aldrovanda vesiculosa L. (ind.) – aldrovandka měchýřkatá: reintrodukována, již i chráněna zákonem
Androsace maxima L. – pochybek největší: nalezen na Břeclavsku v roce 2001, nutno přeřadit do kategorie C1, event. A2
Apera interrupta (L.) BEAUV. – chundelka přetrhovaná: nalezena na Kladensku, výskyt však dosud s jistotou nepotvrzen
Asperula arvensis L. – mařinka rolní
Aster canus WALDST. et KIT. – hvězdnice šedá
Astragalus asper WULFEN (ind.) – kozinec drsný
Betula humilis SCHRANK – bříza nízká
Botrychium simplex E. HITCHC. – vratička jednoduchá
Camelina alyssum (MILLER) THELL. subsp. alyssum – lnička tařicovitá pravá
Camelina alyssum subsp. integerrima (ČELAK.) SMEJKAL – lnička tařicovitá celokrajná
Ceratocephala testiculata (CRANTZ) ROTH – rohohlavec rovnorohý
Clematis integrifolia L. – plamének celolistý: V roce 2011 byla nalezena v oblasti soutoku Moravy a Dyje jedna sterilní rostlina, která byla nálezcem ve snaze o determinaci utržena
Conringia austriaca (JACQ.) SWEET – hořinka rakouská
Cuscuta epilinum WEIHE – kokotice hubilen
Cystopteris sudetica A. BRAUN et MILDE – puchýřník sudetský: v roce 2010 byl v Jeseníkách znovu nalezen, vhodné přeřadit do kategorie C1
Dactylorhiza curvifolia (NYL.) CZEREPANOV – prstnatec Russowův
Euphrasia corcontica (SMEJKAL) SMEJKAL et DVOŘÁKOVÁ – světlík krkonošský
Galium verrucosum HUDSON – svízel bradavčitý
Gentiana acaulis L. – hořec bezlodyžný: byl reintrodukován do Bílých Karpat, nutno přeřadit do kategorie C1
Gentianella campestris (L.) BÖRNER subsp. campestris – hořeček ladní pravý
Gentianella campestris subsp. suecica (FROEL.) TZVELEV – hořeček ladní švédský
Gentianella germanica subsp. solstitialis (WETTST.) HOLUB – hořeček německý letní
Gentianella praecox (KERNER et J. KERNER) E. MAYER subsp. praecox – hořeček mnohotvarý pravý
Geranium bohemicum L. – kakost cikánský
Geranium lucidum L. – kakost lesklý
Gladiolus felicis MIREK – mečík ušlechtilý
Gymnadenia odoratissima (L.) L. C. RICHARD – pětiprstka vonná
Helianthemum rupifragum KERNER – devaterník skalní
Heliotropium europaeum L. – otočník evropský: druh byl opět nalezen (Znojemsko – Želetice, Míšovice), nutno přeřadit do kategorie C1
Herminium monorchis (L.) R. BR. – toříček jednohlízný
Hieracium purkynei ČELAK. – jestřábník Purkyňův
Iris spuria L. – kosatec žlutofialový
Linnaea borealis L. – zimozel severní
Linum perenne L. – len vytrvalý
Melampyrum barbatum WILLD. – černýš bradatý
Moehringia muscosa L. – mateřka mechovitá
Moenchia erecta (L.) GAERTNER, E. MEYER et SCHERB. – bělička vzpřímená
Montia arvensis WALLR. – zdrojovka rolní
Myagrum perfoliatum L. – povázka prorostlá
Narthecium ossifragum (L.) HUDSON – liliovec kostilomka
Oenanthe fistulosa L. – halucha dutá
Oenanthe silaifolia BIEB. – halucha koromáčolistá
Orchis coriophora L. – vstavač štěničný
Pedicularis sceptrum-carolinum L. – všivec žezlovitý
Peucedanum arenarium WALDST. et KIT. – smldník písečný
Pilularia globulifera L. – míčovka kulkonosná: nalezena na Jindřichohradecku, nutno přeřadit do kategorie C1
Plantago altissima L. – jitrocel nejvyšší
Potamogeton coloratus HORNEM. – rdest zbarvený: druh byl opět nalezen, nutno přeřadit do kategorie C1
Potamogeton compressus L. – rdest smáčknutý
Primula farinosa L. – prvosenka pomoučená
Rosa arvensis HUDSON – růže rolní
Salicornia prostrata PALLAS – slanorožec rozprostřený
Schoenoplectus supinus (L.) PALLA – skřípinec poléhavý
Schoenoplectus triqueter (L.) PALLA – skřípinec trojhranný
Scleranthus verticillatus TAUSCH – chmerek přeslenitý
Silene bupleuroides L. – silenka dlouhokvětá
Silene cretica subsp. annulata (THORE) HAYEK (tax.) – silenka krétská prsténčitá
Sparganium angustifolium MICHX. fil. – zevar úzkolistý
Spergula arvensis subsp. linicola (BOREAU) JANCHEN – kolenec rolní lnový
Suaeda prostrata PALL. – solnička rozprostřená
Tephroseris palustris (L.) FOURR. – starček dutý
Trinia ucrainica ŠIŠKIN – bezobalka ukrajinská
Typha minima HOPPE – orobinec nejmenší
Typha shuttleworthii KOCH et SONDER – orobinec stříbrošedý: druh byl opět nalezen (zda původní?), nutno přeřadit do kategorie C1
Urtica kioviensis ROGOW. – kopřiva lužní: druh byl opět nalezen v r. 2001, nutno přeřadit do kategorie C1
Veronica pumila ALL. – rozrazil nízký
Woodsia alpina (BOLTON) S. F. GRAY – kapradinka alpínská
Xeranthemum annuum L. (ind.) – suchokvět roční: nalezen na jižní Moravě, nutno přeřadit do kategorie C1

A2 Nezvěstné taxony
Ajuga glabra C. PRESL – zběhovec olysalý
Alchemilla filicaulis subsp. vestita (BUSER) BRADSHAW – kontryhel tenkolodyžný oděný
Botrychium multifidum (S. G. GMELIN) RUPR. – vratička mnohoklaná: druh nalezen na Šumavě, nutno přeřadit do kategorie C1
Camelina sativa subsp. zingeri (MIREK) SMEJKAL – lnička setá Zignerova
Camelina sativa (L.) CRANTZ subsp. sativa – lnička setá pravá
Caucalis platycarpos subsp. muricata (ČELAK.) HOLUB – dejvorec velkoplodý osténkatý
Chenopodium chenopodioides (L.) AELLEN – merlík slanomilný: druh nalezen u Nesytu, nutno přeřadit do kategorie C1
Elatine orthosperma MEINSH. – úpor rovnosemenný
Eleocharis uniglumis subsp. sterneri STRANDH. – bahnička jednoplevá Sternerova
Epilobium lanceolatum SEBASTINI et MAURI (ind.) – vrbovka kopinatá
Equisetum ×meridionale (MILDE) CHIOV. – přeslička jižní
Erigeron angulosus GAUD. – turan hranatý
Euclidium syriacum (L.) R. BR. – rukevníček syrský
Galium parisiense L. – svízel pařížský
Gentianella amarella subsp. lingulata (C. AGARDH) HOLUB – hořeček nahořklý jazykovitý
Geum aleppicum JACQ. (ind.) – kuklík alepský
Heleochloa alopecuroides (PILLER et MITTERP.) HOST (ind.) – bahenka psárkovitá: druh nalezen v roce 2005 u Vranovské údolní nádrže, nutno přeřadit do kategorie C1
Hieracium anchusoides ARVET-TOUVET – jestřábník pilátovitý
Hieracium grabowskianum NAEGELI et PETER – jestřábník Grabowského
Hieracium pseudocalodon PETER – jestřábník krušnohorský
Hieracium suprafloccosum (NAEGELI et PETER) ZAHN – jestřábník útlý
Hieracium tephrophyton OBORNY et ZAHN – jestřábník popelavý
Inula salicina subsp. aspera (LAM.) HAYEK – oman vrbolistý drsný
Kochia laniflora (S. G. GMELIN) BORBÁS (ind.) – bytel vlnokvětý
Lactuca saligna L. – locika vrbová: druh byl nalezen, nutno přeřadit do kategorie C1
Leontodon saxatilis LAM. – máchelka pampelišková
Lolium remotum SCHRANK – jílek oddálený
Lolium temulentum L. – jílek mámivý
Polycnemum heuffelii LÁNG – chruplavník Heuffelův
Potamogeton friesii RUPR. – rdest hrotitý
Rubus barberi H. E. WEBER – ostružiník svraskalý
Rubus curvaciculatus WALSEMANN ex H. E. WEBER – ostružiník německý
Rubus hercynicus G. BRAUN – ostružiník hercynský
Sagina apetala ARD. – úrazník brvitý
Sagina micropetala RAUSCHERT – úrazník bezkorunný
Salix starkeana WILLD. – vrba bledá
Scandix pecten-veneris L. – vochlice hřebenitá: druh byl údajně nalezen, nutno přeřadit do kategorie C1
Selaginella helvetica (L.) SPRING. – vraneček švýcarský
Senecio rupestris WALDST. et KIT. – starček skalní: druh byl opět nalezen (Svitavsko, Boršov; Blanensko, Vratíkov), nutno přeřadit do kategorie C1
Silene conica L. – silenka kuželovitá
Spergula arvensis subsp. maxima (WEIHE) O. SCHWARZ – kolenec rolní největší
Taraxacum inundatum KIRSCHNER et ŠTĚPÁNEK – pampeliška zaplavovaná
Taraxacum limosum VAN SOEST (tax.) – pampeliška mokřadní
Taraxacum olivaceum VAN SOEST – pampeliška olivová
Taraxacum portentosum KIRSCHNER et ŠTĚPÁNEK – pampeliška podivná
Taraxacum trilobifolium HUDZIOK – pampeliška nezvěstná
Turgenia latifolia (L.) HOFFM. (ind.) – štětináč širolistý
Vaccaria hispanica subsp. grandiflora (SÉR.) HOLUB (ind.) – kravinec španělský velkokvětý
Veronica scardica GRISEB. – rozrazil slanistý: druh byl opět nalezen (Znojemsko, Břežany; Břeclavsko, Diváky), nutno přeřadit do kategorie C1

A3 Nejasné případy
Althaea hirsuta L. – proskurník chlupatý
Alyssum turkestanicum REGEL et SCHMALH. – tařice stepní
Anthemis cretica subsp. columnae (TEN.) FRANZÉN – rmen krétský horský
Artemisia alba TURRA – pelyněk bílý
Artemisia austriaca JACQ. (ind.) – pelyněk rakouský
Aster punctatus WALDST. et KIT. – hvězdnice tečkovaná
Astragalus sulcatus L. – kozinec žlábkatý
Betula tortuosa LEDEB. – bříza svalcová
Campanula rapunculus L. – zvonek řepka
Capsella heegeri SOLMS (tax.) – kokoška Heegerova
Carex brevicollis DC. – ostřice krátkošíjná
Carex brunnescens (PERS.) POIR. – ostřice hnědavá
Carex praecox subsp. velenovskyi (DOMIN) JÍLEK (tax.) – ostřice časná Velenovského
Cerastium litigiosum DE LENS – rožec sporný
Cerastium sylvaticum WALDST. et KIT. – rožec lesní
Ceratocephala falcata (L.) CRAMER – rohohlavec srpovitý
Chamaecytisus falcatus (WALDST. et KIT.) HOLUB – čilimník srpovitý
Crepis succisifolia subsp. velenovskyi DOMIN (tax.) – škarda čertkusolistá Velenovského
Epilobium hypericifolium TAUSCH (tax.) – vrbovka třezalkolistá
Euphrasia frigida PUGSLEY – světlík chladnomilný
Euphrasia salisburgensis HOPPE – světlík solnohradský
Fritillaria meleagris L. – řebčík kostkovaný
Galium aristatum L. – svízel osinkatý
Galium lucidum ALL. – svízel lesklý
Galium rubioides L. – svízel mořenovitý
Genista tinctoria subsp. elatior (KOCH) NYMAN – kručinka barvířská vyšší
Gentianella obtusifolia subsp. norica (KERNER et J. KERNER) HOLUB – hořeček drsný slovinský
Gentianella uliginosa (WILLD.) BÖRNER – hořeček slatinný
Herniaria incana LAM. (ind.) – průtržník šedý
Hieracium calomastix PETER – jestřábník bičovitý
Hieracium chamaeadenium OBORNY et ZAHN (tax.) – jestřábník nízký
Hieracium liptoviense BORBÁS s. l. (tax.) – jestřábník liptovský
Hieracium riphaeoides BORNM. et ZAHN (tax.) – jestřábník dlouhodolský
Hierochloë hirta (SCHRANK) BORBÁS – tomkovice chlupatá
Hordeum secalinum SCHREBER – ječmen rumištní
Hymenophyllum tunbrigense (L.) SM. – blánatec kentský
Hyoscyamus bohemicus F. W. SCHMIDT (tax.) – blín český
Isatis tinctoria subsp. praecox (TRATT.) DOMIN et PODP. – boryt barvířský časný
Krascheninnikovia ceratoides (L.) GUELDENST. – bělostník růžkatý
Lamium molucellifolium FRIES – hluchavka prostřední
Leontodon incanus (L.) SCHRANK – máchelka šedá
Libanotis pyrenaica subsp. intermedia (RUPR.) SOÓ – žebřice pyrenejská prostřední
Linum hirsutum subsp. glabrescens (ROCHEL) SOÓ (tax.) – len chlupatý olysalý
Ludwigia palustris (L.) ELLIOTT – zakucelka bahenní
Mibora minima (L.) DESV. – trpaslička nejmenší
Minuartia glaucina DVOŘÁKOVÁ – kuřička nasivělá
Muscari botryoides (L.) MILLER – modřenec širolistý
Muscari neglectum TEN. – modřenec hroznatý
Myosotis alpestris F. W. SCHMIDT – pomněnka vysokohorská
Ononis foetens ALL. – jehlice zapáchající
Ophioglossum azoricum C. PRESL – hadí jazyk azorský
Ophrys sphegodes MILLER – tořič pavoukonosný
Osmunda regalis L. – podezřeň královská
Petrorhagia saxifraga (L.) LINK (ind.) – hvozdíček lomikamenovitý
Peucedanum officinale L. – smldník lékařský
Polycnemum verrucosum LÁNG – chruplavník bradavičnatý
Polygonatum latifolium (JACQ.) DESF. – kokořík širolistý
Pseudolysimachion spurium (L.) RAUSCHERT subsp. spurium – rozrazil latnatý pravý
Quercus frainetto TEN. (ind.?) – dub balkánský
Rhinanthus borbasii (DÖRFLER) SOÓ (tax.) – kokrhel Borbášův
Rhinanthus glacialis PERSONNAT – kokrhel vysokohorský
Rubus hypomalacus FOCKE – ostružiník krátkozubý
Saxifraga hirculus L. – lomikámen bažinný
Saxifraga moschata WULFEN (ind.?) – lomikámen pižmový
Scorzonera laciniata L. – hadí mord dřípatý
Securigera moravica (CHRTKOVÁ et STAVĚLOVÁ) ined. (tax.) – čičorka moravská
Sedum argutum (HAW.) SWEET – rozchodník zubatý
Schoenoplectus pungens (VAHL) PALLA – skřípinec americký
Seseli austriacum (BECK) WOHLF. – sesel rakouský
Silene borysthenica subsp. parviflora (HORNEM.) ŠOURKOVÁ – silenka dněperská drobnokvětá
Spiranthes aestivalis (POIR.) L. C. RICHARD – švihlík letní
Thalictrum bauhinii CRANTZ – žluťucha Bauhinova
Thlaspi alliaceum L. (ind.?) – penízek česnekový
Tragus racemosus (L.) ALL. (ind.) – bodloplev hroznatý
Trifolium diffusum EHRH. – jetel rozložený
Trifolium pannonicum JACQ. – jetel panonský
Valeriana montana L. – kozlík horský
Viola epipsila LEDEB. – violka olysalá
Viola uliginosa BESSER – violka močálová
Xanthium ripicola HOLUB – řepeň pobřežní