Během prázdnin se můžete v návštěvnickém centru Průhonického parku seznámit s originály prací dětské ilustrátorské soutěže Nejen pro Aničku. Soutěž probíhala v zimě tohoto roku a navazovala na obdobnou soutěž O nejlepší botanickou ilustraci roku 2011, která byla určena dospělým.
Výstava dětských prací ilustrátorské soutěže
Pravidla soutěže byla jednoduchá: namalovat povinnou rostlinu, kterou byla tolije bahenní a jednu rostlinu dle vlastního výběru. A tak na výstavě uvidíte tolije v mnoha provedeních. Ve výstavním sále si můžete prohlédnout většinu prací, které se soutěže účastnily. Vystaveny jsou všechny ilustrace, které do redakce dorazily.
Výstava dětských prací ilustrátorské soutěže
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo během Průhonického trvalkového víkendu a na výstavě se samozřejmě seznámíte i s vítěznými pracemi. I když jednotlivé obrázky již znáte z našich stránek, originály jsou až překvapivě mnohem působivější.
Průhonický park je otevřen v létě od 7.00 do 20.00, návštěvnické centrum od 9.00 do 17.00. Na výstavu se neplatí zvláštní vstupné, platí vstupenka do parku.

Výstava dětských prací ilustrátorské soutěže
BOTANY.cz
ÚEB
Botanický ústav