V době mezi dvěma nejbližšími státními svátky, tedy od svatováclavského 28. září do 28. října 2012 (Den vzniku samostatného Československa), bude hostit Návštěvnické centrum Průhonického parku zcela mimořádnou výstavu fotografií nejvzácnějších cévnatých rostlin naší vlasti.

Návštěvníci budou moci zhlédnout celou třetinu jednoznačně nejvzácnějších rostlin našich zemí. Je smutným faktem, že několik desítek z nich už zřejmě nikdy nikdo v naší přírodě nenajde – vyhynuly totiž. Fotografie těchto unikátů musely být pořízeny v zahraničí, kde tyto u nás vyhynulé druhy stále ještě přežívají. Objevíte zde proto také fotografie ze Slovenska, Rakouska, Polska, Maďarska, Rumunska, Srbska, Norska, Itálie, Portugalska, ba dokonce i z daleké Číny.

Tichý smutek těchto fotografií snad bude dostatečně kompenzovat na 200 snímků rostlin, které stále ještě nadějně bojují v naší přírodě o přežití – zde jsme vybrali výhradně druhy kriticky ohrožené. Nutno říci, že to byl mnohdy člověk, který je z naší země téměř vyhnal. Avšak nelze přehlédnout, že je to opět člověk, který se dnes snaží tyto klenoty naší květeny v přírodě – i za cenu značného úsilí – udržet.

Výstavu připravila Přírodovědná společnost se svým internetovým magazínem BOTANY.cz, ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR. Výstavu podpořilo také Ministerstvo životního prostředí České republiky. Autory fotografií jsou povětšině členové redakce BOTANY.cz, ale také naši přátelé z Botanického ústavu AV ČR, Národního muzea v Praze a Masarykovy univerzity v Brně.
Výběr druhů vyhynulých, nezvěstných a kriticky ohrožených jsme provedli podle nejnovější verze českého Červeného seznamu. Snažili jsme se při výběru upřednostňovat fotografie, které ještě nikdy nebyly publikovány. Přírodovědná společnost vydala k této výstavě i katalog, ve kterém najdete zhruba polovinu všech vystavených fotografií rostlin.

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční dne 27. září 2012, v 11 hodin, v Návštěvnickém centru Průhonického parku.

Srdečně vás zveme!
Výstava
Pořadatelé akce:

PS
BOTANY.cz
Botanický ústav
MŽP

Úprava a tisk vystavených fotografií:

Rayfilm