Syn.: Campanopsis capensis (L.) Kuntze, Campanula capensis L., Campanula elongata Willd., Petalostima capensis (L.) Raf., Roella decumbens Loudon, nom. inval., Roella decurrens Andrews, nom. illeg.
Čeleď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité
Wahlenbergia capensis
Rozšíření: Endemit Jihoafrické republiky, vyskytuje se pouze v provincii Western Cape a okrajově i na jihu provincie Northern Cape. Druh byl zavlečen i do jihozápadní Austrálie.
Ekologie: Stanovištěm jsou písčiny nebo pískovcové svahy s mělkými půdami, výhradně v oblasti se zimními srážkami a letními suchy. Vystupuje od hladiny moře až do nadmořské výšky 700 m.
Wahlenbergia capensis
Popis: Jednoletá bylina s větvenou štětinatou lodyhou, vysoká 15–50 cm. Listy najdeme povětšinou v dolní polovině lodyhy, jsou střídavé, eliptické až obvejčité, štětinatě chlupaté, na okraji zvlněné a často zubaté. Květy vyrůstají jednotlivě na koncích větví, jsou pravidelné, 5četné; kalich je srostlý, číškovitý, s 5 úzce trojúhelníkovitými cípy; koruna je kolovitá až slabě zvonkovitá, světle modrá, cípy jsou vejčité, zašpičatělé; tyčinek je 5, volných; gyneceum srůstá z 5 plodolistů, semeník je polospodní, štětinatě chlupatý, bliznu tvoří 5 laloků. Plodem je tobolka, otvírá se děrami.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) je hodnocen jako druh vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Rod Wahlenbergia byl nazván na počest významného švédského botanika Görana Wahlenberga (1780–1851), který se proslavil mimo jiné bádáním ve Vysokých Tatrách a následným prvním pokusem o zpracování květeny Západních Karpat (Flora carpatorum principalium, 1813). Do rodu Wahlenbergia se nyní řadí asi 125 druhů rozšířených téměř kosmopolitně, z nich např. Wahlenbergia hederacea zasahuje až do západní Evropy. Nicméně převážná většina druhů roste na jižní polokouli, zejména v jižní Africe.
Wahlenbergia capensis
Wahlenbergia capensis
Wahlenbergia capensis
Fotografováno dne 22. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Tulbagh).