Syn.: Geum waldsteinia Baill., Geum waldsteiniae Smedmark
Česká jména: žlutenec kuklíkový (Sloboda 1852), mochnička kuklíková (Dostál 1950), mochnička kuklíkovitá (Dostál 1989)
Slovenská jména: kukula kuklíkodobná (Reuss 1853), waldsteinia kuklíková (Dostál 1950), valdštajnka kuklíkovitá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité

Waldsteinia geoides
Rozšíření: Subkontinentální druh, jeho areál zaujímá jihovýchodní část střední Evropy, odkud zasahuje do jižního Bulharska a na Ukrajinu. V ČR je nepůvodní. Ve SR v pahorkatině a v horském pásmu celého středního a jižního Slovenska, na východě v Zemplínských vrších a v okolí Humenného, probíhá zde severní hranice rozšíření.
Ekologie: Roste ve světlých lesích, houštinách a na křovinatých stráních; na humózních vlhkých, zásaditých až neutrálních, půdách, často obohacených dusíkem. Kvete od poloviny března do začátku června.
Popis: Vytrvalá bylina, 7–25 cm vysoká, s krátce plazivým vystoupavým oddenkem, bez výběžků, s přízemní listovou růžicí. Listy široce srdčitě ledvinité, hluboce (3–)5–7 laločnaté, 2krát zastřihovaně pilovité, s odstále pýřitým, dlouhým řapíkem. Lodyhy 8–25 cm vysoké, s 5–7 květy v paždí lupenitých listenů, květní stopky tenké. Květy v průměru 15–20 mm, ušty kalíšku čárkovité, zasahující asi do 1/2 kališních uštů, korunní plátky žluté, obvejčité, na bázi s 2 oušky. Květní lůžko nedužnatí, nažky chlupaté, bez přívěsku.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku patří z hlediska ohrožení k méně dotčeným (LC) a zákonem chráněným druhům.
Waldsteinia geoidesWaldsteinia geoides
Biotop

Fotografováno dne 28. 3. 2004 (Slovensko, Zádielská rokle, náhorní planina).